Fotowoltaika na dachu płaskim

Realizacje OZE Biomar

Sprawdź wybrane realizacje instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich w całej Polsce. Za dachy płaskie uznaje się dachy o kącie nachylenia mniejszym niż 20°. W Polsce za optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych przy ukierunkowaniu modułów na południe uznaje się 30-40°. Przy nakierowaniu południowo-wschodnim lub południowo-zachodnim ten kąt może być między 25° a 55° i uzyski będą na poziomie 90% maksymalnych. Płaski dach nie jest przeszkodą w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemu. Odpowiedni kąt nachylenia osiąga się poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji montażowej i wsporczej.

Przy instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach płaskich można zastosować konstrukcje kotwione do dachu lub konstrukcje bezinwazyjne, bez mocowania do dachu, obciążane balastem w postaci bloczków betonowych. Aby osiągnąć maksymalne uzyski z instalacji na dachu płaskim często stosuje się specjalne konstrukcje zwiększające kąt nachylenia paneli (montaż fotowoltaiki na trójkątach). Konstrukcje montażowe fotowoltaiki na dachu płaskim często umożliwiają także regulację kąta nachylenia. Warto zaznaczyć, że przy zwiększeniu kąta zwiększa się także balast konieczny do zabezpieczenia instalacji przed wiatrem. Dlatego, zwłaszcza przy instalacjach fotowoltaicznych na dach płaski konieczne są dokładne oględziny, by dobrać optymalny i bezpieczny system montażowy. Jest to niezbędne do wykonania projektu instalacji z uwzględnieniem ciężaru konstrukcji, balastu, wytrzymałości statycznej i nośności dachu. Projekt musi także uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na obciążenie dachu, czyli oddziaływanie wiatru i ciężar pokrywy śnieżnej. 

Wytrzymałość dachów płaskich na potrzeby instalacji fotowoltaicznej

Przy obliczeniu wytrzymałości statycznej dachu uwzględniane jest obciążenie każdego z jego elementów, pokrycie (blachodachówka, papa, gont bitumiczny, łaty kontrłaty, ciężar belek, krokwi, deskowania). Podsumowanie tych wartości wywieranego obciążenia mnoży się przez współczynnik bezpieczeństwa dla właściwości materiału. 

W obliczeniach brany jest pod uwagę kąt nachylenia dachu wpływający na obciążenie. Konstruktor po wykonaniu obliczeń, otrzymuje wartość obciążenia stałego konstrukcji dachowej, wyrażonego w kN/m². Kolejnym etapem jest obliczenie wpływu warunków atmosferycznych, wiatru i ciężaru pokrywy śnieżnej na obciążenie dachu. W przypadku wiatru bierzemy pod uwagę nachylenie dachu po stronie zawietrznej i nawietrznej. Jeśli chodzi o ocenę obciążenia na dachu, tutaj także należy wziąć pod uwagę współczynnik bezpieczeństwa. Kwestię wpływu wiatru na konstrukcje budowlane reguluje norma europejska dotycząca oddziaływania wiatru. Podobne kalkulacje wykonywane są podczas szacowania pokrywy śnieżnej na obciążenie dachu. Dopiero po przeprowadzeniu tych analiz i obliczeń można sprawdzić wpływ samej instalacji fotowoltaicznej na wytrzymałość konstrukcji i zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach płaskich.

Podobnie, jak przy analizie obciążenia statycznego samej konstrukcji dachowej oddziaływanie instalacji fotowoltaicznych razem z wykorzystaną konstrukcją wsporczą rozpatrywane jest szczegółowo z uwzględnieniem czynników atmosferycznych.
Obciążenie wiatrem w przypadku instalacji PV na dachu płaskim jest bardzo istotne. Na ustawione panele fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej wiatr działa podobnie jak na żagiel. Im bardziej pionowo ustawione moduły tym większy nacisk wiatru na konstrukcję dachową. Po uwzględnieniu wszystkich poszczególnych części składowych obciążenia dachu otrzymujemy odpowiedź czy instalacja fotowoltaiczna nie przekracza norm obciążenia dachu. 

Co zrobić jeśli konstrukcja dachu uniemożliwia instalację fotowoltaiki ze względu na zbyt duże obciążenie? 

W niektórych przypadkach możliwe jest dopuszczenie montażu instalacji fotowoltaicznej po wykonaniu wzmocnienia elementów konstrukcji dachu. Jeżeli jednak konstrukcja dachu wyklucza dodatkowe obciążenie to można rozważyć montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie

Fotowoltaika na dachu płaskim – zalety i wady

+ Duża powierzchnia dachu daje możliwość regulacji ustawienia z ekspozycją wprost na południe

+ Łatwiejszy serwis instalacji niż przy dachu skośnym

+ Łatwiejsze dbanie o czystość powierzchni paneli: konserwacja i utrzymanie 

- Większy koszt przy zastosowaniu konstrukcji wsporczej

- Większe obciążenie dachu


Zdecyduj się na montaż paneli fotowoltaicznych! Zacznij oszczędzać na rachunkach!

Zapytaj o darmowy audyt