Fotowoltaika dla rolnika

Instalacja fotowoltaiczna dla gospodarstwa rolnego

Około 20% kosztów prowadzenia gospodarstwa rolnego pochłaniają rachunki za energię elektryczną! Teraz może się to zmienić – instalacja fotowoltaiczna, dopasowana do indywidualnych potrzeb gospodarstwa rolnego, pozwala znacząco obniżyć koszty za energię i jednocześnie spowoduje, że gospodarstwo będzie bardziej ekologiczne.

Fotowoltaika w rolnictwie to niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego i wysoka stopa zwrotu.

Bezpłatna konsultacja

 

Fotowoltaika dla rolnika - korzyści:

<h3>25% ulga inwestycyjna </h3>

25% ulga inwestycyjna

na fotowoltaikę w rolnictwie

Aż 25% poniesionych kosztów na instalację można odliczyć od podatku rolnego

<h3>Niższe koszty</h3>

Niższe koszty

prowadzenia gospodarstwa

Korzystanie z energii słonecznej w gospodarstwie rolnym pozwoli znacząco obniżyć koszty

<h3>Obniżenie rachunków</h3>

Obniżenie rachunków

za energię

Fotowoltaika pokryje dużą część zapotrzebowania na energię elektryczną

<h3>Niezależność</h3>

Niezależność

od dostawców energii elektrycznej

Jeszcze większa niezależność z magazynem energii

<h3>Planowanie</h3>

Planowanie

i przewidywalność kosztów

Większa przewidywalność kosztów gospodarstwa w długim okresie

<h3>Powierzchnia</h3>

Powierzchnia

Zagospodarowanie dachu lub nieużytku

Efektywne
wykorzystanie nieużytkowanej
powierzchni

<h3>Ekologia</h3>

Ekologia

i konkurencyjność

Polepszenie wizerunku i konkurencyjności gospodarstwa rolnego

Bezpłatny audyt i wycena

Jak dobrać moc elektrowni słonecznej?

Doboru mocy instalacji fotowoltaicznej dokonują nasi doradcy energetyczni, analizując roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym oraz uwzględniając profil działalności. W uproszczeniu, w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp wstępne oszacowanie można wykonać korzystając z proporcji: na każde zużyte rocznie 1000 kWh należy dobrać ok. 1 kWp mocy instalacji. Poprawnie dobrana moc instalacji powinna corocznie wyprodukować ilość energii odpowiadającą rocznemu jej zużyciu.

 

Fotowoltaika w gosdpodarstwie rolnym

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. To aż 25% poniesionych kosztów na instalację, które można odliczyć od podatku rolnego. Ponadto, jeżeli rolnik jest płatnikiem VAT, może go w całości odliczyć i zyskać dodatkowe 23%!

Kto może skorzystać z ulgi?

Płatnik podatku rolnego, Hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co można zyskać?

W/w mają prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego. Jest to 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych, które są udokumentowane rachunkami. Ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców. Co ważne, przysługuje ona jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, dopłatach itd.

Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej decyduje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Chcesz wiedzieć jak przez 15 lat nie płacić podatku rolnego?

Sprawdź także Program Agroenergia


Zwiększ konkurencyjność gospodarstwa rolnego dzięki elektrowni słonecznej!

Umów się na bezpłatną konsultację