Przegląd instalacji fotowoltaicznej

Przeglądy okresowe instalacji fotowoltaicznej - Biomar CARE

Fotowoltaika serwis i przeglądy - bezpieczeństwo i jakość w pakiecie

Sprawdź naszą najnowszą ofertę eksploatacyjnych przeglądów okresowych fotowoltaiki dla domu i firmy! Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb i ciesz się najwyższą efektywnością pracy urządzeń swojej instalacji fotowoltaicznej. Sprawdź czy Twoja instalacja fotowoltaiczna pracuje na pełnych obrotach, dzięki temu przyniesie Ci maksymalne korzyści.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego instalacje elektryczne, w tym. fotowoltaiczne, powinny być poddane przeglądom co najmniej raz na 5 lat. Zalecamy jednak dokonywanie przeglądów serwisowych instalacji co roku, aby mieć pewność, że będzie pracować bezpiecznie i z najwyższą efektywnością przez cały sezon! Regularne przeglądy wydłużają okres eksploatacji elektrowni słonecznej. Dają gwarancję, że wszystkie elementy elektryczne działają prawidłowo.

Z nami masz pewność, że Twoja instalacja fotowoltaiczna będzie pracować niezawodnie, na najwyższych obrotach przez długie lata. Przeglądy okresowe fotowoltaiki i serwis od OZE Biomar to wyjątkowa i unikatowa oferta na polskim rynku. Jest to program diagnostyki i opieki serwisowej skierowany zarówno do obecnych klientów OZE-Biomar jak i wszystkich właścicieli systemów fotowoltaicznych w całym kraju w różnych segmentach rynku.

Pakiet Basic

eksploatacyjne przeglądy okresowe

W pakiecie otrzymujesz:

 • Analiza inwertera
 • Pomiary elektryczne
 • Test przeciwpożarowy
 • Test uziemienia
 • Kontrola monitoringu
 • Ocena wizualna modułów i przewodów AC/DC

Podane ceny zawierają VAT

szczegóły przeglądu >>

Przedłużenie gwarancji o 3 lata

0,90%wartości brutto instalacji
szczegóły ubezpieczenia >>

Pakiet Premium

eksploatacyjne przeglądy okresowe

W pakiecie otrzymujesz:

 • Analiza inwertera
 • Pomiary elektryczne
 • Test przeciwpożarowy
 • Test uziemienia
 • Kontrola stanu modułów
 • Kontrola konstrukcji wsporczej
 • Kontrola połączeń w rozdzielnicy
 • Kontrola monitoringu
 • Badanie kamerą termowizyjną

Podane ceny zawierają VAT

szczegóły przeglądu >>

Przedłużenie gwarancji o 3 lata

0,86%wartości brutto instalacji
szczegóły ubezpieczenia >>

Pakiet Biznes

eksploatacyjne przeglądy okresowe

W pakiecie dla firm otrzymujesz:

 • Analiza inwertera
 • Pomiary elektryczne
 • Test przeciwpożarowy
 • Test uziemienia
 • Kontrola stanu modułów
 • Kontrola konstrukcji wsporczej
 • Sprawdzenie mocowań modułów
 • Kontrola połączeń w rozdzielnicy
 • Kontrola monitoringu
 • Pomiary impedancji i rezystancji
 • Badanie kamerą termowizyjną

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT
Ceny dotyczą instalacji poniżej 50 kWp

szczegóły przeglądu >>

Przedłużenie gwarancji o 3 lata

0,82%wartości brutto instalacji
szczegóły ubezpieczenia >>

Pakiet Basic

eksploatacyjne przeglądy okresowe

W pakiecie otrzymujesz:

 • Analiza inwertera
 • Pomiary elektryczne
 • Test przeciwpożarowy
 • Test uziemienia
 • Kontrola monitoringu
 • Ocena wizualna modułów i przewodów AC/DC

Podane ceny zawierają VAT

szczegóły przeglądu >>

Ubezpieczenie przed skutkami zdarzeń losowych

0,30%wartości brutto instalacji
szczegóły ubezpieczenia >>

Pakiet Premium

eksploatacyjne przeglądy okresowe

W pakiecie otrzymujesz:

 • Analiza inwertera
 • Pomiary elektryczne
 • Test przeciwpożarowy
 • Test uziemienia
 • Kontrola stanu modułów
 • Kontrola konstrukcji wsporczej
 • Kontrola połączeń w rozdzielnicy
 • Kontrola monitoringu
 • Badanie kamerą termowizyjną

Podane ceny zawierają VAT

szczegóły przeglądu >>

Ubezpieczenie przed skutkami zdarzeń losowych

0,30%wartości brutto instalacji
szczegóły ubezpieczenia >>

Pakiet Biznes

eksploatacyjne przeglądy okresowe

W pakiecie dla firm otrzymujesz:

 • Analiza inwertera
 • Pomiary elektryczne
 • Test przeciwpożarowy
 • Test uziemienia
 • Kontrola stanu modułów
 • Kontrola konstrukcji wsporczej
 • Sprawdzenie mocowań modułów
 • Kontrola połączeń w rozdzielnicy
 • Kontrola monitoringu
 • Pomiary impedancji i rezystancji
 • Badanie kamerą termowizyjną

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT
Ceny dotyczą instalacji poniżej 50 kWp

szczegóły przeglądu >>

Ubezpieczenie przed skutkami zdarzeń losowych

0,30%wartości brutto instalacji
szczegóły ubezpieczenia >>

We wszystkich pakietach

Analiza inwertera

Pomiary elektryczne

Test przeciwpożarowy

Test uziemienia

Porównanie Pakietów Eksploatacyjnych

Basic Premium Biznes
Kontrola wizualna stanu modułów fotowoltaicznych

Stan wizualny modułów fotowoltaicznych

Badanie kamerą termowizyjną

Kontrola konstrukcji wsporczej i mocowań

Ocena stabilności konstrukcji wspornej z poszyciem dachu

Ocena stabilności konstrukcji gruntowej

Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych

Sprawdzenie mocowań modułów

Połączenia w rozdzielnicach elektrycznych

Ocena stanu zabezpieczeń AC/DC

Test działania wyłączników nadprądowych oraz różnicowoprądowych

Ocena wizualna przewodów AC/DC

Analiza inwertera

Ocena wizualna stanu inwertera

Sprawdzenie połączeń DC/AC

Analiza rejestru błędów

Wyczyszczenie rejestru błędów

Sprawdzenie poprawności działania wentylatora (jeśli jest zamontowany)

Pomiary elektryczne

Test polaryzacji

Pomiary napięcia obwodu otwartego DC

Pomiary napięcia oraz prądy w punkcie pracy maksymalnej

Pomiary napięcia fazowe oraz międzyfazowe sieci AC

Pomiary rezystancji izolacji DC

Rozłącznik przeciwpożarowy

Test poprawności działania rozłącznika

Uziemienie

Ocena wizualna przewodu uziemiającego

Pomiar rezystancji

Monitoring

W przypadku braku łączności falownika/ dtu z internetem, ponowne połączenie

Porównanie Pakietów Ubezpieczeniowych

Basic Premium Biznes

Dodatkowa ochrona pogwarancyjna

To 100% ochrona przed nieoczekiwanymi kosztami naprawy po upływie dwuletniej gwarancji Biomar.

Przedłużenie gwarancji o 3 lata
0,90% 0,86% 0,82%

Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek awarii mechanicznej lub wewnętrznego ognia, które powstały pomiędzy 24 do 60 m-cem pracy instalacji fotowoltaicznej od podpisania protokołu odbioru.

Suma ubezpieczenia: Do 300 000 PLN
Wysokość składki: procent od wartości brutto zakupu instalacji fotowoltaicznej (wartość z umowy)

Ubezpieczenie360°
0,30% 0,30% 0,30%
Ubezpieczenie ALL RISK 12 m-cy

Kompleksowa ochrona przed zdarzeniami losowymi dotyczącymi wystąpienia szkód zewnętrznych jak i wewnętrznych, w tym:
skutki wyładowań atmosferycznych, huragan, mróz, grad, pożar, wybuch, powódź, osunięcia i zapadanie ziemi, kradzież, włamanie, dewastację, błąd eksploatacyjny, zwarcie, przepięcie, upadek statku powietrznego.


Sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych - Karta Produktu

Ubezpieczenie straty w produkcji energii w wyniku zdarzenia losowego

Rekompensata kosztów dodatkowych, poniesionych z tytułu niewytworzenia planowanej ilości energii w ustalonym okresie spowodowanej szkodą majątkową.

Okres odszkodowawczy: do 6 miesięcy
Suma ubezpieczenia dla Klienta Biznesowego max. 15 000 zł
Suma ubezpieczenia dla Klienta Indywidualnego max. 1 500 zł

Kompleksowa ochrona przed zdarzeniami losowymi

Ubezpieczenie ochroni cię przed skutkami zdarzeń losowych

Ubezpieczenie360°
0,30% 0,30% 0,30%
Ubezpieczenie ALL RISK 12 m-cy

Kompleksowa ochrona przed zdarzeniami losowymi dotyczącymi wystąpienia szkód zewnętrznych jak i wewnętrznych, w tym:
skutki wyładowań atmosferycznych, huragan, mróz, grad, pożar, wybuch, powódź, osunięcia i zapadanie ziemi, kradzież, włamanie, dewastację, błąd eksploatacyjny, zwarcie, przepięcie, upadek statku powietrznego.


Sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych - Karta Produktu

Ubezpieczenie straty w produkcji energii w wyniku zdarzenia losowego

Rekompensata kosztów dodatkowych, poniesionych z tytułu niewytworzenia planowanej ilości energii w ustalonym okresie spowodowanej szkodą majątkową.

Okres odszkodowawczy: do 6 miesięcy
Suma ubezpieczenia dla Klienta Biznesowego max. 15 000 zł
Suma ubezpieczenia dla Klienta Indywidualnego max. 1 500 zł

Przeglądy serwisowe fotowoltaiki - najczęściej zadawane pytania

Jak działa pakiet przeglądów serwisowych fotowoltaiki?

Pakiety Przeglądów Fotowoltaiki BiomarCARE to najlepszy sposób na regularne korzystanie z przeglądów i pewność stałej niskiej ceny w okresie nawet 3 lat. Po zakupie pakietu przeglądów serwisowych Basic, Premium lub Biznes, Twoja instalacja fotowoltaiczna zostaje objęta opieką serwisową specjalistów Biomar. Gdy tylko masz wątpliwości, czy Twoja instalacja pracuje właściwie - skontaktuj się z naszą infolinią i umów wizytę serwisantów w odpowiednim dla siebie czasie.

Specjalnie przed sezonem 2023 przygotowaliśmy promocyjne pakiety przeglądów okresowych. Tylko teraz kupując pakiet 2 letni - otrzymasz dwa przeglądy okresowe z 15% rabatem na każdy z nich. Przy zamówieniu opcji na 3 lata - nasi serwisanci przyjadą do Ciebie trzykrotnie w ustalonych terminach, a Ty zaoszczędzisz aż 20% względem ceny regularnej, dzięki płatności "z góry".

W ramach zakupionego pakietu otrzymasz:

 • W pakiecie rocznym - serwis wykona 1 przegląd eksploatacyjny twojej instalacji PV w umówionym terminie.
 • W pakiecie 2-letnim - serwis wykona 2 przeglądy eksploatacyjne instalacji PV w umówionych terminach.
 • W pakiecie 3-letnim - serwis wykona 3 przeglądy eksploatacyjne instalacji PV w umówionych terminach.

Zaleca się wykonywanie przeglądów okresowych fotowoltaiki raz w roku, najlepiej wczesną wiosną, tuż przed początkiem okresu o największej produkcji energii elektrycznej. 

Na czym polega przegląd instalacji fotowoltaicznej?

Przegląd instalacji fotowoltaicznej polega na corocznym badaniu parametrów pracy i poprawności działania wszystkich elementów systemu. Większość czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądu instalacji fotowoltaicznej odbywa się przy wykorzystaniu specjalistycznych mierników i sprzętu.

Instalacja fotowoltaiczna jest poddana oddziaływaniu zdecydowanie cięższych warunków niż instalacja elektryczna znajdująca się wewnątrz budynku (np. z uwagi na promieniowanie słoneczne, deszcz, śnieg). System fotowoltaiczny składa się dodatkowo z wielu połączeń, z których każde może potencjalnie być powodem usterki lub awarii.

W ramach okresowego przeglądu eksploatacyjnego fotowoltaiki (w zależności od wybranego przez właściciela instalacji PV pakietu) badaniu poddawanych jest kilka obszarów:

 • Analiza inwertera
 • Pomiary elektryczne
 • Test przeciwpożarowy
 • Test uziemienia
 • Kontrola stanu modułów
 • Kontrola konstrukcji wsporczej
 • Kontrola połączeń w rozdzielnicy
 • Kontrola monitoringu
 • Badanie kamerą termowizyjną
 • Pomiary impedancji i rezystancji
 • Sprawdzenie mocowań modułów

Jaki jest koszt przeglądu instalacji fotowoltaicznej?

Koszt przeglądu instalacji fotowoltaicznej zależy od rodzaju wybranego pakietu. Ceny oraz zakres usług wykonywanych w ramach wizyty serwisantów Biomar znajdują się w Cenniku u góry strony. W ramach usługi BiomarCare dla klientów indywidualnych przygotowaliśmy dwa pakiety: Basic oraz Premium.

Jeżeli jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej od Biomar, możesz wybrać pakiet roczny w regularnej cenie lub pakiet 2-letni lub 3-letni w cenach promocyjnych. Cena Regularna Usługi BiomarCARE: 

 • Pakiet Basic - 1199 zł
 • Pakiet Premium - 1499 zł

W ramach usługi dokonamy jednego kompleksowego przeglądu Twojej instalacji fotowoltaicznej we wspólnie ustalonym terminie. Na skorzystanie z usługi masz 365 dni od dnia opłacenia zamówienia. 

Ceny Promocyjne Usługi BiomarCARE: 

Jeżeli zdecydujesz się od razu na zakup dwóch corocznych przeglądów serwisowych, otrzymasz 15% rabatu. Wybierając pakiet trzech przeglądów okresowych otrzymujesz aż 20% ulgi od Ceny Regularnej.  

Jeżeli nie posiadasz instalacji fotowoltaicznej zakupionej w OZE-Biomar, obowiązuje Cię cennik dla nowych klientów:

 • Pakiet Basic - 1199 zł
 • Pakiet Premium - 1499 zł

Czy ktoś w Biomar pomoże mi wybrać odpowiedni pakiet?

Tak. Wysłuchamy Twoich potrzeb i doradzimy najlepsze rozwiązanie. Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń na naszą infolinię: 58 350 16 35

Umawiając się na okresowy przegląd instalacji fotowoltaicznej już dziś zapewnisz jej nie tylko prawidłowe i optymalne działanie w trakcie całego sezonu wiosenno-letniego, ale także wykonasz usługę w dogodnym dla siebie terminie bez czekania na wolne terminy ekipy serwisowej.

Czy jako konsument mogę zrezygnować z zakupionych usług/ pakietu?

Jesteś konsumentem? W pakietach Basic oraz Premium samodzielnie możesz zrezygnować w ciągu 14 dni. Po ich przekroczeniu nie zwracamy środków za zamówione i zakupione usługi.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? W przypadku usługi eksploatacyjnych przeglądów okresowych w pakiecie Biznes, jeżeli dokonasz zakupu jako przedsiębiorca na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością - możesz zrezygnować w ciągu 14 dni.

Dokonujesz zakupu na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą? Jeżeli jako przedsiębiorca zakupisz usługę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej obowiązuję Cię warunki zawarte w umowie. 

Jak często należy przeprowadzać przegląd instalacji fotowoltaicznej?

Praca systemu fotowoltaicznego jest praktycznie bezawaryjna a sama instalacja bezobsługowa. Widać to zwłaszcza, gdy porównamy ją do obsługi tradycyjnych kotłów na pellet czy ekogroszek. System fotowoltaiczny, jak każda instalacja elektryczna, jest jednak pod napięciem, a dodatkowo nieustannie wystawiona jest na działanie czynników atmosferycznych, w tym śniegu, wiatru, mrozu czy wysokich temperatur, dlatego też wymaga przeprowadzania okresowych kontroli, a także monitoringu jej pracy. Dzięki nim można mieć pewność, że instalacja jest bezpieczna i że pracuje optymalnie.

Przeglądy okresowe pozwalają na zdiagnozowanie ewentualnych zakłóceń pracy i problemów spowodowanych występowaniem gwałtownych zjawisk pogodowych.

Serwis instalacji fotowoltaicznej powinien być wykonywany co najmniej raz na 5 lat. Jest to warunek uregulowany w ustawie Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Idąc za ustawą:
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

(…) Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”.

Aby mieć pewność, że fotowoltaika działa sprawnie, bezpiecznie i z największą wydajnością zalecamy:
 1. Regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, sprawdzać parametry pracy instalacji oraz ilość wytwarzanej energii elektrycznej. Większość falowników umożliwia zdalny wgląd np. przy pomocy aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej do podglądu bieżących wyników pracy całej instalacji w danym okresie.  
 2. Przynajmniej raz na kwartał, najlepiej w okresach po zakończeniu sezonu zimowego i letniego lub po wystąpieniu silniejszych niż zwykle wyładowań atmosferycznych, gradu, burz dokonywać wizualnej oceny stanu całej instalacji.
 3. Raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego, aby sprawdzić i przygotować instalację fotowoltaiczną do intensywnej pracy przy produkcji zielonej energii, dokonywać przeglądu ekploatacyjnego przez serwisantów z wymaganymi prawem kwalifikacjami. Polecamy pakiet przeglądów Premium w ramach usługi Biomar Care.

 

Jakie korzyści dają regularne, coroczne serwisy fotowoltaiki?

Coroczny przegląd fotowoltaiki w ramach przygotowanych przez Biomar pakietów Basic, Premium lub Biznes to:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa nieruchomości, na której posadowiona jest instalacja fotowoltaiczna.
 2. Poprawa parametrów pracy i wzrost wydajności systemu fotowoltaicznego.
 3. Zwiększenie przychodów gospodarstwa domowego lub firmy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, potrzebnej do ogrzania nieruchomości lub zasilania urządzeń elektrycznych.
 4. Poprawa komfortu użytkowania instalacji fotowoltaicznej.
 5. Możliwość wcześniejszego wykrycia usterki, która nie wykryta wystarczająco wczesnie może przyczynić się do powstania strat lub szkód - to pozwala na oszczędności na kosztach napraw czy wymiany podzespołów. 

 

Pakiet przeglądów serwisowych fotowoltaiki dla firm - BIZNES CARE. Jak często należy dokonywać przeglądów?

Przy ustalaniu częstości sprawdzania instalacji elektrycznych należy brać pod uwagę rodzaj instalacji, sposób użytkowania i narażenia środowiskowe. Należy pamiętać, że wykonywane okresowe przeglądy instalacji elektrycznej nie są w zakresie dobrowolności właściciela obiektów budowlanych, ale wynikają z przepisów prawa. W zakres przeglądu instalacji elektrycznej wchodzi m.in.: ocena sprawności stanu połączeń, osprzęt, zabezpieczenia i środków ochrony przed porażeniem, oporność izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz aparatów.

Polskie normy zalecają właścicielom instalacji fotowoltaicznych cykliczne okresowe kontrole:

 • Co 4 lata – poza budownictwem mieszkaniowym (firmy, budynki administracji), gdy nie wystepują szczególne warunki srodowiskowe,
 • Krótsze niż 4 lata w niżej podanych przypadkach:
  • obiekty o zwiekszonym zagrożeniu porażeniem, pożarem, wybuchem,
  • miejsca, w których znajdują się instalacje niskiego i wysokiego napięcia,
  • obiekty gromadzące publiczność,
  • instalacje bezpieczenstwa.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane kontrola instalacji elektrycznych, w zależności od narażeń środowiskowych, powinna być przeprowadzana:

 • nie rzadziej niż co 5 lat - budownictwo mieszkaniowe
 • nie rzadziej niż co 1 rok - pozostałe obiekty poza budownictwem mieszkaniowym
 • w szczególnych przypadkach dwa razy w roku*.

*Stanowi o tym zapis art. 62.1 Prawa budowlanego: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli (...) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1000 m2, (…)”

 

 

Czy do ubezpieczenia nieruchomości potrzebny jest protokół przeglądu instalacji elektrycznej?

W zdecydowanej większości tak. Brak przeglądów może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Wykonywanie okresowych przeglądów elektrycznych jest niezwykle istotne w kwestii uzyskania odszkodowania pieniężnego w razie wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia, takiego jak np. pożar budynku. Często mają miejsce sytuacje, że firma ubezpieczeniowa bez uprzedniego poinformowania właściciela firmy lub zarządcy budynku o konieczności posiadania aktualnych wyników z przeglądów instalacji elektrycznej, po prostu nie wypłaca odszkodowania.