Kompensacja mocy biernej w Firmie

Wyeliminuj dodatkowe opłaty i zmniejsz rachunki za prąd!

Dzięki kompensacji mocy biernej wyeliminujesz kary, obniżysz koszty i bardziej efektywnie wykorzystasz energię elektryczną w firmie. Sprawdź, czy sprzedawca energii elektrycznej nie nalicza Ci kar za ponadumowny pobór energii biernej. Przekroczenie dopuszczalnej mocy biernej oznacza dodatkowe opłaty na Twoim rachunku. Zastosowanie układu, który redukuje zużycie energii biernej, zagwarantuje Ci duże oszczędności. Możesz zaoszczędzić do kilku tysięcy złotych miesięcznie (w zależności od zużycia i rodzaju urządzeń pobierających energię elektryczną). Dodatkową zaletą przy zastosowaniu układu kompensacji mocy biernej jest wydłużona żywotność kabli i innych elementów instalacji elektrycznej oraz obniżenie zużycia energii czynnej.

Zapytaj o fotowoltaikę z kompensacją

Kompensacja mocy biernej - układ obniżający moc bierną od OZE-Biomar

Gwarantujemy redukcję opłat za pobór mocy biernej

Wykonanie modernizacji efektywnościowej poprawi parametry firmowej instalacji i zredukuje opłaty za energię bierną. W umowie na usługę kompensacji mocy biernej gwarantujemy, że po pierwszym pełnym miesięcznym okresie rozliczeniowym za energię elektryczną układ kompensacji obniży opłaty za energię bierną pojemnościową i indukcyjną do kwoty poniżej 20zł netto przy cenie 0,74zł za 1 kvarh. Jeżeli deklarowany efekt nie zostanie osiągnięty w pierwszym okresie rozliczeniowym po montażu układu kompensacji, na własny koszt wprowadzimy korekty w zainstalowanym układzie.

Bezpłatna konsultacja

 

Kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej - schemat

Kompensacji mocy biernej - schemat

 


Płacisz za energię bierną indukcyjną lub pojemnościową w firmie?

Zapytaj o kompensację mocy biernej z fotowoltaiką

 

Jak wyeliminować opłaty za pobór energii biernej?

Przekroczenie dopuszczalnych wartości za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej niesie ze sobą dodatkowe obciążenie finansowe w postaci wyższych opłat za energię. Sprawdź, czy w Twoim firmowym rachunku za prąd nie masz dodatkowych opłat za pobór ponadnormatywnej mocy biernej. Audyt przeprowadzony przez doradców energetycznych OZE Biomar pozwoli zweryfikować czy jest możliwe zmniejszenie współczynnika mocy biernej. 

Aby zmniejszyć pobór mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w systemie elektroenergetycznym należy zainstalować urządzenia kompensacyjne, najczęściej są to baterie kondensator,ów i dławiki indukcyjne. Dają one przeciwną energię bierną w pobliżu odbiornika i dzięki temu nie musi być ona transportowana przez sieć elektroenergetyczną. Po zamontowaniu urządzeń kompensacyjnych energia bierna przepływa tylko pomiędzy kompensatorem i odbiornikiem, dzięki temu pobór mocy biernej (współczynnik mocy biernej) jest obniżony do poziomów zgodnych z przepisami i wytycznymi operatorów sieci dystrybucyjnych OSD. Kompensacja mocy biernej pozwala obniżyć wysokość miesięcznych kosztów energii elektrycznej.

 

Kompensacja mocy biernej - kompleksowa oferta:

  • audyt, projekt, produkcja, montaż, serwis.
  • montaż układu wewnątrz budynku przy rozdzielni głównej.
  • 10 metrów długości kabla zasilającego układ oraz do przekładników prądowych.
  • montaż urządzeń w wewnętrznej sieci odbiorcy - nie wymaga uzgodnień z OSD

Moc bierna - zapytaj o audyt energetyczny