Projektowanie i budowa farm fotowoltaicznych

OZE BIOMAR, jako firma z wieloletnim doświadczeniem przy budowie farm fotowoltaicznych w całej Europie, kompleksowo zajmuje się procesem przygotowania koncepcji oraz opłacalności farmy fotowoltaicznej, opracowania dokumentacji technicznej i projektowej, a także budową farmy fotowoltaicznej pod klucz.

Ze względu na dynamiczny rozwój branży odnawialnych źródeł energii (OZE), rosnącą świadomość ekologiczną naszego społeczeństwa, ale także wspierające regulacje prawne, coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na inwestycję w farmy fotowoltaiczne. Okazuje się, że nie trzeba być potentatem naftowym, ani nawet wydobywać węgla, by móc zarabiać na energii. Wystarczy mieć lub dzierżawić trochę gruntu i umiejętnie wykorzystać promienie słoneczne, które docierają do nas w wystarczającej ilości przez cały rok.

Farma fotowoltaiczna - oze-Biomar

Kto i na jakich zasadach może wybudować farmę fotowoltaiczną bardzo jasno reguluje Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii. Przepisy określają także komu, jak i za ile można wyprodukowaną energię sprzedać. Aby jednak planowane przedsięwzięcie miało pożądaną efektywność ekonomiczną, jego opracowanie i wykonanie warto oddać w ręce profesjonalistom.Farma fotowoltaiczna krok po kroku:

ETAP I – Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej

 • Zawarcie umowy realizacji prac projektowych;
 • Opracowanie harmonogramu prac projektowych;
 • Przygotowanie wstępnej koncepcji lokalizacji instalacji fotowoltaicznej z określeniem uzysków energetycznych oraz kosztów inwestycyjnych;
 • Opracowanie Wniosku o wydanie decyzji środowiskowej bądź odstąpienia od jej wydania;
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia;
 • Przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji o warunkach zabudowy;
 • Przygotowanie dokumentacji do uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;

ETAP II – Przygotowanie projektu elektrowni fotowoltaicznej i złożenie wniosku

 • Przygotowanie projektu branży elektrycznej instalacji fotowoltaicznej, w celu uzyskania pozwolenia na budowę wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną farmy fotowoltaicznej;
 • Przygotowanie projektu branży konstrukcyjnej instalacji fotowoltaicznej wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją systemu;
 • Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń budowlanych dla całego zakresu projektu.

ETAP III – Wykonawstwo farmy fotowoltaicznej

 • Przygotowanie oferty na budowę farmy fotowoltaicznej;
 • Zawarcie umowy o wykonanie farmy fotowoltaicznej wraz z harmonogramem finansowo-rzeczowym;
 • Równanie terenu wraz z dostawą i budową ogrodzenia;
 • Dostawa konstrukcji pod panele;
 • Dostawa i montaż trafostacji (jeżeli wymagane);
 • Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z osprzętem elektrycznym (zabezpieczenia, okablowanie, pozostałe materiały instalacyjne);
 • Organizacja punktu sanitarnego wraz z zewnętrznym źródłem prądu;
 • Ochrona, montaż okamerowania, dostawa i montaż oświetlenia obiektu;
 • Kafarowanie oraz montaż konstrukcji pod panele;
 • Montaż modułów fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania, zabezpieczeń oraz instalacji uziemiającej;
 • Dostawa i montaż inwerterów;
 • Podłączenie i uruchomienie farmy fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi pomiarami;
 • Projekt wykonawczy oraz uzgodnienia z rejonem energetycznym; 

Należy pamiętać, iż inwestor chcący zarabiać na farmie fotowoltaicznej, musi uzyskać także pozwolenia budowlane oraz w niektórych przypadkach również koncesję z Urzędu Regulacji Energetyki.

O farmie fotowoltaicznej mówimy w przypadku instalacji o mocy od 500 KWp. Zazwyczaj jednak inwestorzy decydują się na budowę min. 1 MWp. Taka instalacja wyprodukuje rocznie około 1000 MWh (tysiąc megawatogodzin) energii elektrycznej.

Przedsiębiorca zamawiający projekt farmy fotowoltaicznej, co oczywiste, rozpoczyna od sprawdzenia opłacalności inwestycji. Do niedawna okres zwrotu szacowało się na około dziesięć lat. Jednak wraz ze zmianami przepisów dotyczących OZE, wysokimi cenami energii elektrycznej w Polsce oraz spadkiem cen paneli słonecznych, zysk z farmy fotowoltaicznej przychodzi dużo szybciej. Rentowność farmy fotowoltaicznej zależy nie tylko od ceny referencyjnej za wyprodukowany prąd, ale w dużej mierze od optymalnie dobranych komponentów, przemyślanego sposobu finansowania i sprawnie przeprowadzonej inwestycji.


Jesteś inwestorem i szukasz wykonawcy?

Każdy projekt farmy fotowoltaicznej dopasowany jest do indywidualnych wymagań i potrzeb inwestora, rozwiązań jakościowych, technicznych, jak i pod względem kosztowym. Proces budowy farmy fotowoltaicznej realizujemy kompleksowo.

Oprócz usług projektowania, nadzoru oraz wykonawstwa farm fotowoltaicznych, oferujemy również wykonanie usług dodatkowych, w tym:

 • Kierowanie robotami budowlanymi;
 • Nadzór inwestorski nad budową instalacji;
 • Audyt dokumentacji projektowej;
 • Projektowaniem, budową i podłączeniem trafostacji;
 • Przygotowaniem Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR);
 • Pomiary instalacji fotowoltaicznych;
 • Audyt energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej fotowoltaiki;
 • Kafarowanie oraz przygotowanie konstrukcji do montażu paneli;
 • Podwykonawstwo zastępcze;

Umów się na bezpłatną konsultację!
Nasza strona używa plików cookie

Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie ze strony bez zmian ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

Cookies / RODO