Dofinansowanie do wymiany pieca

Wymień stary kocioł C.O.

Wymiana nieefektywnych kotłów zasilanych paliwami stałymi to jeden z najważniejszych elementów walki ze smogiem w Polsce. Oprócz ogólnopolskiego programu dofinansowań „Czyste Powietrze” w wielu gminach można ubiegać się o dodatkowe dopłaty. Z jakich programów lokalnych obecnie skorzystasz? Co możesz dzięki nim sfinansować? Jaką dopłatę otrzymasz na założenie ekologicznego źródła ciepła? 

Wymień piec

Programy lokalne dotujące wymianę kopciucha

Pionierem lokalnych programów dotujących wymianę pieca węglowego jest Kraków. Od 1 września 2019 roku spalanie paliw stałych jest na terenie miasta zabronione, co oznacza, że ogrzewanie domu węglem, pelletem czy drewnem jest niezgodne z prawem. Niedozwolone jest nawet rekreacyjne korzystanie z kominków opalanych drewnem. Przed wprowadzeniem zakazu przeprowadzono czteroletnią akcję wymiany pieców, która pochłonęła z budżetu miasta 218 mln zł. W pierwszym roku funkcjonowania programu można było uzyskać 100 proc. dofinansowania na ten cel.

Demontaż starego pieca z dotacją z programu Czyste powietrze

Tak daleko idące zmiany były niezbędne, by ograniczyć problem smogu w Krakowie. Stolica Małopolski przez lata zajmowała najwyższe miejsca w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Mimo niechlubnej sławy problem dotyczy nie tylko Krakowa. Według raportu WHO z 2018 roku aż 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce. Przyczyną smogu jest przede wszystkim tzw. niska emisja, czyli użytkowanie nieekologicznych kotłów węglowych w gospodarstwach domowych. Skalę problemu pokazuje fakt, że nawet po wyeliminowaniu większości źródeł smogu w Krakowie powietrze wciąż dalekie jest od idealnego. Choć po wprowadzeniu restrykcji stan powietrza w mieście wyraźnie się poprawił, w dalszym ciągu zanieczyszczenia nawiewane są z ościennych miejscowości nieobjętych zakazem palenia w tzw. kopciuchach. Szacuje się, że w całej Polsce trzeba wyeliminować jeszcze ok. 3 mln przestarzałych pieców, kominków oraz kotłów.

Czyste Powietrze, czyli ogólnopolski program walki ze smogiem

Najważniejszym ogólnopolskim programem dofinansowań do wymiany pieców węglowych jest program Czyste Powietrze prowadzony przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej. Do 2029 roku na wymianę nieefektywnych kotłów, termomodernizację budynków, wymianę stolarki, montaż rekuperacji i budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych zostaną przeznaczone aż 103 mld zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, których roczny dochód (nie mylić z przychodem) wynosi nie więcej niż 100 tys. zł. Podstawowe dofinansowanie przy wymianie kotła na pompę ciepła wynosi do 25 tys. zł, a na inne źródło ciepła zgodne z wymaganiami programu – 20 tys. zł. Decydując się na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej można uzyskać dodatkowe 5 tys. zł.

Kwoty dofinansowania w programie wymiany pieców

Najubożsi uzyskają z programu „Czyste Powietrze” nawet 37 tys. zł. Warunkiem jest maksymalny dochód na jedną osobę nieprzekraczający 1400 zł (1960 zł w przypadku osób mieszkających samotnie).

Warto jednak pamiętać, że obok ogólnopolskich programów walki ze smogiem prowadzone są dodatkowo lokalne inicjatywy. Finansowane z budżetu samorządów dopłaty pozwalają jeszcze bardziej zmniejszyć koszty inwestycji. Z jakich dofinansowań do wymiany pieców można skorzystać w 2021 roku? Oto kilka przykładów proekologicznych działań z całej Polski.

Kawka Plus – wrocławski program dofinansowania wymiany pieców

Dofinansowanie wymiany pieców węglowych we Wrocławiu pozwala uzyskać nawet 100 proc. zwrotu poniesionych kosztów. Maksymalna dopłata do zakupu nowego, ekologicznego źródła ciepła to 15 tys. zł. Warto się pospieszyć, bowiem stuprocentowe dofinansowanie będzie obowiązywać tylko do końca 2021 roku. Podobnie jak w Krakowie, tak i we Wrocławiu już wkrótce korzystanie z tzw. kopciuchów będzie niedozwolone. Zakaz palenia węglem będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 roku.

Wrocławski program Kawka Plus skierowany jest do osób fizycznych, co oznacza, że firma nie dostanie dofinansowania. Z dofinansowania może skorzystać:

 • właściciel mieszkania lub domu we Wrocławiu,
 • najemca mieszkania komunalnego,
 • osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (po uzyskaniu zgody właściciela lokalu).

Co ważne, do uzyskania dotacji w mieszkaniu lub domu musi znajdować się sprawny piec na paliwo stałe, czyli na węgiel, ekogroszek, pellet lub drewno. Zaletą wrocławskiego programu jest to, że beneficjent nie musi inwestować prywatnych środków i czekać na zwrot, jak ma to miejsce w wielu innych samorządowych inicjatywach. Wymiana pieca bez wkładu własnego jest możliwa, bowiem instalator rozlicza się bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia.

Programem objęte są następujące rodzaje ogrzewania:

 • elektryczne,
 • gazowe,
 • miejskie,
 • olejowe,
 • pompa ciepła

Pieniądze z programu Kawka Plus można przeznaczyć nie tylko na zakup nowego źródła ciepła, ale i wiele innych czynności związanych z modernizacją, np. na demontaż starego pieca kaflowego (do 1000 zł), demontaż kotła c.o. (do 300 zł), demontaż pieca stałopalnego (do 200 zł), prace związane z systemem odprowadzania spalin, montaż zbiorników na olej lub gaz oraz na podłączenie do miejskiej sieci grzewczej.

Kawka Bis w Poznaniu – warto się pospieszyć!

Program wymiany pieca Kawka Plus

Program likwidacji uciążliwych źródeł ciepła w Poznaniu nosi nazwę Kawka Bis. O dotację mogą się ubiegać nie tylko osoby fizyczne, ale i wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne a także przedsiębiorcy. Wysokość dotacji wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z maksymalnym limitem:

 • 12 000 zł/lokal - w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego,
 • 15 000 zł/lokal - w przypadku ogrzewania za pomocą pompy ciepła, ogrzewania za pomocą wykorzystania instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Nabór wniosków rozpoczął się w 2018 roku i będzie trwał do 31.03.2021. Czasu jest więc naprawdę niewiele. Warto pamiętać, że otrzymaną dotację należy rozliczyć do 31.10 tego samego roku. O kolejności przydzielonych dotacji decyduje kolejność otrzymania poprawnych wniosków. W przypadku wniosków niekompletnych za datę złożenia wniosku uznaje się dzień ostatecznego uzupełnienia. Nie może on być jednak późniejszy niż ostateczny termin składania wniosków.

Miejski program wymiany pieców węglowych w Bydgoszczy

Bydgoskie dofinansowanie adresowane jest do osób fizycznych, co oznacza, że mogą z niego skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego oraz budynku wielorodzinnego. Program ten dostępny jest także dla najemców. Osoby starsze lub niepełnosprawne mogą być reprezentowane przez bliskich lub pełnomocników. W ramach dofinansowania można uzyskać 5 tys. zł na pozbycie się nieefektywnego kotła węglowego i zakup jednego z czterech źródeł ciepła.

Do wyboru jest:

 • ogrzewanie gazowe,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie z miejskiej sieci KPEC.

Niezbędne dokumenty znajdziesz na stronie www.bydgoszcz.pl/piece. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • odpis zwykły księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy,
 • zgodę współwłaścicieli lokalu,
 • zaświadczenie z gazowni o niekorzystaniu z gazu w celach grzewczych
 • opinię kominiarską.

Do momentu rozpatrzenia wniosku i podpisania umowy nie należy demontować starego pieca ani rozpoczynać inwestycji. Rozliczenie następuje po podpisaniu umowy, na podstawie przedstawionych faktur. Sposób przekazania dotacji – na konto lub w kasie Urzędu Miasta – należy zaznaczyć we wniosku.

 

Dofinansowanie do wymiany pieca Mewa w Szczecinie

1 marca 2021 ruszył nabór do kolejnej edycji programu Mewa. W ramach szczecińskiej inicjatywy inwestorzy mogą skorzystać z dofinansowania w kwocie 7,5 tys. zł (nie więcej niż 55 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych). Aby uzyskać dopłatę należy zlikwidować kocioł węglowy i wybrać czystsze źródło ogrzewania: gazowe, elektryczne, odnawialne źródło energii lub kocioł na pellet. Można również skorzystać z opcji podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Program Mewa realizowany jest w Szczecinie od 2018 roku. W poprzednich edycjach urząd miasta przeznaczył na ten cel 4,5 mln zł. W 2021 roku na wymianę nieekologicznych pieców przeznaczono 500 tys. zł. To niewiele, ale mieszkańcy Szczecina mogą skorzystać również z unijnego programu dofinansowań „Zefirek”. Jest on prowadzony w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.

 

Stop smog w Sosnowcu

Sosnowiecki magistrat zachęca do wymiany pieców węglowych w nietypowy sposób. Do połowy kwietnia po mieście będzie podróżował „SmogoBus”, czyli mobilny punkt informacji o dotacjach. W piątkowe popołudnia (godz. 12-17) hybrydowy SmogoBus pojawi się w kolejnych dzielnicach miasta, a czekający w nim urzędnicy odpowiedzą mieszkańcom na pytania związane z dofinansowaniami. W Sosnowcu można skorzystać z ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze”, „Stop smog”, miejskiego programu wymiany pieców oraz „Podlej deszczem”.

Dotacja celowa z budżetu miasta pozwala nie tylko wymienić źródło ciepła, ale i zmodernizować instalację grzewczą. Maksymalna dopłata do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, podłączenia budynku do miejskiej sieci lub zakupu kotła to w obecnym roku 8000 zł. W 2022 roku dofinansowanie zmniejszy się o połowę i wyniesie 4000 zł. Po raz pierwszy mieszkańcy Sosnowca mogą też skorzystać z programu „Stop Smog”. Jest on adresowany do najuboższych mieszkańców Sosnowca, a jednorazowo można otrzymać nawet 53 tys. zł, przy pięcioprocentowym wkładzie własnym. Dopłaty ze „Stop Smog” mogą być przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz na termomodernizację budynku.

 

Dopłata do wymiany źródeł ciepła w Świętokrzyskiem

Ciekawą propozycję dla mieszkańców mają także władze Kielc. W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta po raz pierwszy Urząd Miasta Kielce dofinansuje do 100 proc. kosztów wymiany pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania. Na likwidację kopciuchów przeznaczono 4 mln zł. 2 mln zostanie przekazane w 2021 roku, a następne 2 mln w 2022 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania ograniczona jest do:

 • 8 tys. zł – w przypadku wyboru ogrzewania gazowego, elektrycznego lub pompy ciepła,
 • 8 tys. zł – w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku indywidualnego węzła cieplnego,
 • 40 tys zł – w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku węzła cieplnego.

Nabór wniosków rozpocznie się w marcu 2021 roku.

„Zlikwiduj kopciucha” w Warszawie

W Warszawie dotację można uzyskać na wymianę kotła, montaż odnawialnego źródła energii a także wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, demontaż azbestu czy budowę zbiornika retencyjnego. Priorytetem jest jednak wymiana „kopciucha”, bowiem do końca 2022 roku trzeba się pozbyć kotłów niespełniających wymogów klasy 3, 4 lub 5. Wysokość dotacji wyliczysz w kalkulatorze na stronie https://dotacje.um.warszawa.pl/ Uwaga! Z czasem maksymalna wartość dofinansowania będzie się zmniejszać. Do końca 2021 roku można uzyskać do 90 proc. dofinansowania wszystkich kosztów związanych z wymianą starego kotła, natomiast w 2022 roku będzie to maksymalnie 70 proc. zwrot.

Warszawski program pozwala wybrać jedno z czterech ekologicznych źródeł ciepła:

 • pompę ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • ogrzewanie gazowe,
 • ogrzewanie miejskie.

Dodatkowo programem sfinansujesz zakup instalacji fotowoltaicznej, turbin wiatrowych czy kolektorów słonecznych, ale tylko pod warunkiem, że będą współpracować z nowym źródłem ogrzewania. W ramach programu mieszkańcy mogą również zmodernizować instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są do 31 grudnia 2022 roku, jednak jeśli planujesz zrealizować inwestycję OZE jeszcze w 2021 roku, musisz złożyć wniosek do 31 marca 2021!

Gdzie jeszcze znajdziesz programy dofinansowujące wymianę kotła węglowego?

Aktualnie (18.02.2021) programy dofinansowania wymiany pieca prowadzone są ponadto w:

 • Bytomiu,
 • Chorzowie,
 • Dąbrowie Górniczej,
 • Gliwicach,
 • Jastrzębiu-Zdroju,
 • Jeleniej Górze,
 • Kaliszu,
 • Kościanie,
 • Łodzi,
 • Opolu, 
 • Pruszczu Gdańskim,
 • Suwałkach,
 • Szczecinie
 • Zamościu

Niektóre z nich kończą się już w marcu, dlatego trzymaj rękę na pulsie i sprawdź terminy obowiązujące w Twoim mieście. Szczegółowe informacje dotyczące warunków dofinansowania znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Upewnij się, czy dofinansowanie łączy się z innymi programami, np. „Czyste Powietrze” lub „Mój prąd”.

Skontaktuj się z doradcą OZE Biomar

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY DOFINANSOWANIA DO WYMIANY PIECA

KONTAKT