Program Mój prąd - dofinansowanie fotowoltaiki - FAQ

Najczęście zadawane pytania i odpowiedzi.

Aktualizacja: 06.12.2020 r.


Program Mój Prąd - jest to dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej dla domu, nie więcej niż 5000 zł. Budżet programu wynosi 1,1 miliarda złotych. Nabór wniosków do programu Mój Prąd trwał do 6 grudnia 2020 roku

Kiedy rozpocznie się kolejny nabór wniosków do programu Mój Prąd?

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Klimatu i Środowiska, najbardziej popularny w Polsce program dofinansowania do fotowoltaiki „Mój Prąd”, będzie kontynuowany w 2021 roku. O kolejnym naborze NFOŚiGW będzie informował w pierwszych miesiącach nowego roku. Obecnie trwają prace nad nową formułą III naboru wniosków o dotację do fotowoltaiki.

Tym razem możemy spodziewać się dodatkowo rządowego wsparcia do montażu instalacji fotowoltaicznych połączonych z pompami ciepła, przydomowymi magazynami energii oraz ładowarkami do samochodów elektrycznych.

Na co przeznaczone są pieniądze z programu „Mój prąd”?

Program Mój Prąd daje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 5000 zł na zakup oraz montaż paneli fotowoltaicznych dla domu.

Dla kogo jest program „Mój prąd”?

Program „Mój prąd” - skierowany jest do osób, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach jakiegokolwiek programu dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Beneficjenci czyli korzystający z poprzednich programów tego typu nie będą mogli składać wniosków.

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.

W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Na co dokładnie można przeznaczyć pieniądze z programu „Mój prąd”?

Na wszystkie koszty związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej, tj.: panele fotowoltaiczne, inwerter, systemy mocujące, okablowanie, montaż oraz niezbędne zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia przecipożarowe.

Czy program zakłada limit mocy dla danej instalacji fotowoltaicznej?

Tak, dotację można uzyskać wyłącznie na instalację o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

Ile pieniędzy można uzyskać z programu?

5000 zł - to maksymalna kwota dofinansowania fotowoltaiki.  Program zakłada pokrycie max. 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej. 

Czy dotacja z programu Mój Prąd jest opodatkowana?

Nie.
Dotacja udzielona w ramach programu Mój Prąd korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.

Z dniem 23 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. Skutkiem wejścia w życie ww. przepisów jest rozszerzenie z dniem 23 listopada 2019 r. zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to będzie teraz obejmowało wszystkie dotacje i inne świadczenia bezzwrotne (w tym kwoty umorzonych pożyczek) otrzymywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięć.

Czy dopłaty z programu „Mój prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną i programem „Czyste powietrze”?

Tak, dotację z programu Mój Prąd można połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania. W ramach ulgi termomodernizacyjnej w PIT można obecnie odpisywać od podatku dochodowego instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł.

Dofinansowanie z programu rządowego Mój Prąd nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.

Czy skorzystanie z ulgi inwestycyjnej 25% od podatku rolnego wyklucza udział w programie Mój Prąd?

W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). 

Gdzie można znaleźć wniosek o dotację Mój prąd?

Od 31.03.2020 r. Beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Szczegóły są dostępne na stronie programu w zakładce "Złóż wniosek".

Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej bezpośrednio przez Beneficjenta.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd złoży za Beneficjenta OZE-Biomar, jako podmiot współpracujący w programie rządowym, który ma zawarte porozumienie z NFOŚiGW i ma możliwość złożenia wniosku papierowego. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony po wymianie licznika na dwukierunkowy przez przedsiębiorstwo energetyczne. 

Podczas zawierania umowy na sprzedaż instalacji fotowoltaicznej z OZE-Biomar będziesz miała/miał możliwość udzielenia pełnomocnictwa naszej firmie do złożenia wniosku w Twoim imieniu.

Wniosek Mój Prąd - jakie dokumenty są wymagane do wniosku?

Do wniosku o dofinansowanie do fotowoltaiki wymagane są:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Jaki budżet zakłada program „Mój prąd”?

1,1 mld zł. Program zaplanowany jest na lata 2019 –2024.

Czy są jakieś inne ograniczenia w kwestii zgłoszeń do programu?

Dotacje są przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania zakładanego budżetu (1,1 mld zł). Oznacza to, że dotację otrzyma 220 tyś. prosumentów.

Rodzaje przedsięwzięć: Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Beneficjenci (Klienci): Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Gdzie mogę znaleźć regulamin programu Mój Prąd?

Regulamin programu, oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie https://mojprad.gov.pl/


 

Chcesz dowiedzieć się pierwszy o nowym naborze do programu Mój Prąd w 2021 roku?

NAPISZ DO NAS LUB UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE Z DORADCĄ!

 Nasza strona używa plików cookie

Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie ze strony bez zmian ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

Cookies / RODO