Dofinansowanie "Mój prąd"

Program "Mój prąd" - dofinansowanie fotowoltaiki - FAQ

Najczęście zadawane pytania i odpowiedzi.

Aktualizacja: 30.07.2020 r.


Program Mój Prąd - jest to dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej dla domu, nie więcej niż 5000 zł. Budżet programu wynosi 1 miliard złotych. Nabór wniosków do programu rządowego trwa do 18 grudnia 2020 roku. 

Nie zwlekaj, to ostatnia szansa na uzyskanie dotacji 5000 zł na montaż paneli fotowoltaicznych dla Twojego domu!

Na co przeznaczone są pieniądze z programu „Mój prąd”?

Program Mój Prąd daje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 5000 zł na zakup oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Dla kogo program „Mój prąd”?

Program „Mój prąd” - skierowany jest do osób, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach jakiegokolwiek programu dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Beneficjenci czyli korzystający z poprzednich programów tego typu nie będą mogli składać wniosków.

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.

W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Na co dokładnie można przeznaczyć pieniądze z programu „Mój prąd”?

Na wszystkie koszty związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej, tj.: panele fotowoltaiczne, inwerter, systemy mocujące, okablowanie, montaż oraz niezbędne zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia przecipożarowe.

Czy program zakłada limit mocy dla danej instalacji fotowoltaicznej?

Tak, dotację można uzyskać wyłącznie na instalację o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

Ile pieniędzy można uzyskać z programu?

5000 zł - to maksymalna kwota dofinansowania fotowoltaiki.  Program zakłada pokrycie max. 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej. 

Czy dotacja z programu Mój Prąd jest opodatkowana?

Nie.
Dotacja udzielona w ramach programu Mój Prąd korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.

Z dniem 23 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. Skutkiem wejścia w życie ww. przepisów jest rozszerzenie z dniem 23 listopada 2019 r. zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to będzie teraz obejmowało wszystkie dotacje i inne świadczenia bezzwrotne (w tym kwoty umorzonych pożyczek) otrzymywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięć.

Czy dopłaty z programu „Mój prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną i programem „Czyste powietrze”?

Tak, dotację z programu Mój Prąd można połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania. W ramach ulgi termomodernizacyjnej w PIT można obecnie odpisywać od podatku dochodowego instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł.

Dofinansowanie z programu rządowego Mój Prąd nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza udział w programie Mój Prąd?

W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). 

Gdzie można znaleźć wniosek o dotację w programie „Mój prąd”?

Od 31.03.2020 r. Beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Szczegóły są dostępne na stronie programu w zakładce "Złóż wniosek".

Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej bezpośrednio przez Beneficjenta.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd złoży za Beneficjenta OZE-Biomar, jako podmiot współpracujący w programie rządowym, który ma zawarte porozumienie z NFOŚiGW i ma możliwość złożenia wniosku papierowego. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony po wymianie licznika na dwukierunkowy przez przedsiębiorstwo energetyczne. 

Podczas zawierania umowy na sprzedaż instalacji fotowoltaicznej z OZE-Biomar będziesz miała/miał możliwość udzielenia pełnomocnictwa naszej firmie do złożenia wniosku w Twoim imieniu.

Jakie dokumenty są wymagane do wniosku?

Do wniosku o dofinansowanie wymagane są:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Jaki budżet zakłada program „Mój prąd”?

1 mld zł. Program zaplanowany jest na lata 2019 –2024.

Czy są jakieś inne ograniczenia w kwestii zgłoszeń do programu?

Dotacje są przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania zakładanego budżetu (1 mld zł). Oznacza to, że dotację otrzyma 200 tyś. prosumentów.

Rodzaje przedsięwzięć: Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Beneficjenci (Klienci): Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Gdzie mogę znaleźć regulamin programu Mój Prąd?

Regulamin programu, oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie https://mojprad.gov.pl/


 

Nie zwlekaj, to ostatnia szansa na uzyskanie dotacji 5000 zł z rządowego programu Mój Prąd!

Umów się na spotkanie z doradcą!

 

Polityka plików cookies

OZE-Biomar korzysta z plików cookies

Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies, w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania oraz naszych zaufanych partnerach. Jeśli klikniesz Zaakceptuj - zgadzasz się na instalację marketingowych plików cookies w Twoim urządzeniu, w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb. Zapoznaj się z pełną treścią zgody dostępną w opcji cookies / rodo.

Cookies / RODO