Program Mój Prąd 5.0

6000 zł dofinansowania na fotowoltaikę!!!

Maksymalna kwota dofinansowania wszystkich komponentów w ramach programu 5 edycji, może wynieść aż 58 tys. zł. ! 

 

22 kwietnia 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków z nowego programu "Mój Prad 5.0". Dotacja do samej fotowoltaiki, tak jak w poprzedniej edycji (po zmianach od dnia 15.12.2022) wynosi 6000 zł, bez dodatkowych urządzeń.

Dofinansowanie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną 6 tys. zł, magazyn energii - 16 tys. zł , 3 tys. zł na system EMS / HEMS, 3,5 tys. zł na kolektory słoneczne oraz 28,5 tys. zł na gruntową pompę ciepła. W ramach piątej edycji programu dofinansowania, maksymalna kwota dotacji przy zakupie wszystkich wymienionych komponentów wynosi 58 tys. zł.

Nabór wniosków w ramach Programu Mój Prąd 5.0 potrwa do 22.12.2023 roku. 
Data zamknięcia najprawdopodobniej ulegnie zmianie ze względu na wcześniejsze wyczerpanie się dostępnych środków.

 

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

 

dofinansowanie-fotowoltaiki-2023

Piąta już edycja programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych została uzupełniona o dotacje na zakup pomp ciepła. W ramach programu przewidziano dotacje dla różnych typów pomp ciepła, m.in. pomp powietrze-powietrze o wartości 4,4 tys. zł, pomp gruntowych o wartości 28,5 tys. zł, pomp powietrze-woda o wartości 12,6 tys. zł, pomp powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną o wartości 19,4 tys. zł, a także magazynów ciepła o wartości 5 tys. zł oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u. o wartości 3,5 tys. zł.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

 

Środki z dotacji Mój Prąd 5.0 mają wspierać gromadzenie wyprodukowanej energii i zużywanie jej "na miejscu". Wspieranie autokonsumpcji prądu z instalacji fotowoltaicznej pozwoli zmniejszyć obciążenie sieci elektroenergetycznej, która przez duży wzrost przyłączeń nowych mocy z fotowoltaiki jest przeciążona. Magazynowanie wytworzonej energii elektrycznej zapewni bardziej efektywną i bezpieczną energetykę rozproszoną w przyszłości.

Dofinansowanie w Programie Mój Prąd na 2023

W nowej edycji programu Mój Prąd wsparcie zostało rozszerzone o pompy ciepła i kolektowy słoneczne: Szczegółowe kwoty dofinansowania przedstawiają się następująco:

 • mikroinstalacja PV o mocy 2-10 kW – dofinansowanie do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
 • magazyn energii elektrycznej – dofinansowanie do 16 tys. zł;
 • system EMS / HEMS - dofinansowanie do 3 tys. zł;
 • pompa ciepła powietrze-powietrze - dofinansowanie 4,4 tys. zł, lub
 • gruntowa pompa ciepła - dofinansowanie 28,5 tys. zł, lub
 • pompa ciepła powietrze-woda - dofinansowanie 12,6 tys. zł, lub
 • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną - dofinansowanie 19,4 tys. zł, lub
 • magazyn ciepła - dofinansowanie 5 tys. zł
 • kolektory słoneczne c.w.u - dofinansowanie 3,5 tys. zł.

Program Mój prąd 5.0 wyższe dotacje do magazynów energii

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Dla kogo jest program „Mój prąd” 5.0?

Tak jak w poprzednich latach, dofinansowanie programu Mój Prąd w 5 edycji adresowane jest do osób fizycznych. Z nowej edycji programu z 2023 roku będą mogli skorzystać tylko prosumenci rozliczający się w nowym systemie net-billing.

Z dotacji skorzystają także prosumenci, którzy posiadają instalacje fotowoltaiczne przyłączone przed 1 kwietnia 2022 roku. Okres kwalifikowalności ustalony został na 1 lutego 2020 r. Warunkiem otrzymania dofinansowania dla prosumentów posiadających już instalację fotowoltaiczną i rozliczających się w systemie opustów (net-metering) jest przejście na nowy system rozliczeń net-billing. 

Kiedy ruszył nabór wniosków do programu Mój Prąd 5.0?

Nabór wniosków o dotację w ramach programu "Mój Prąd" wystartował 22.04.2023 r. Wnioski można składać drogą elektroniczną bezpośrednio do NFOŚiGW na stronie https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek.

Ile pieniędzy można uzyskać z programu?

Podstawową zasadą, tak jak w poprzednich edycjach "Mojego Prądu" jest pokrycie max. 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 • Dotacja na samą fotowoltaikę bez dodatkowych urządzeń będzie wynosić 6 000 zł 
 • Przy łaczeniu fotowoltaiki z dodatkową inwestycją, dotacja może wynieść 7000 zł na samą instalację PV

Dodatkowe dofinansowanie można uzyskać na dodatkowe urządzenia:

 • 5000 zł do magazynu ciepła
 • 16 000 zł do magazynu energii
 • 3000 zł do inteligentnego systemu zarządzania energią w domu (HEMS/EMS)
 • 3,5 tys. zł do kolektorów słonecznych

Pompy ciepła

 • 28,5 tys do gruntowej pompy ciepła lub
 • 12,6 tys. zł do pompy ciepła powietrze-woda, lub
 • 19,4 tys. zł do pompy ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną, lub
 • 4,4 tys. zł do pompy ciepła powietrze-powietrze 

Maksymalna kwota dofinansowania to 58 tys. zł. 

Czy można dostać dofinansowanie na samą pompę ciepła albo sam magazyn energii?

Nie, warunkiem uzyskania dofinansowania z programu "Mój Prąd j"est montaż instalacji fotowoltaicznej. Reszta urządzeń spełnia funkcję dodatkową, nie można uzyskać dotacji na żadne z nich oddzielnie bez zainstalowania fotowoltaiki.

Czy mając kocioł gazowy mogę ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła?

Tak, pieniądze na pompę ciepła mogą przysługiwać również przy inwestycji gdzie żródłem ogrzewania jest także kocioł gazowy. (Inaczej niż w programie "Czyste Powietrze" gdzie nie możemy wyposażyć domu w pompę ciepła w sytuacji, gdy mamy piec centralnego ogrzewania na gaz ziemny.) Dlatego program "Mój Prąd" jest w pewnym sensie uzupełnieniem programu "Czyste Powietrze".

Czy dofinansowanie mogą uzyskać prosumenci rozliczający sie w systemie opustów?

Mój Prąd 5.0 tak jak poprzednia edycja dotyczy prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu. Dla osób rozliczających się w poprzednim systemie opustowym: net-metering, przewidziano zachętę 3 tys. zł. za zmianę systemu rozliczeń na nowy.

Czy dotacja z programu jest opodatkowana?

Nie. Dotacja udzielona w ramach programu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT. Z dniem 23 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. Skutkiem wejścia w życie ww. przepisów jest rozszerzenie z dniem 23 listopada 2019 r. zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to będzie teraz obejmowało wszystkie dotacje i inne świadczenia bezzwrotne (w tym kwoty umorzonych pożyczek) otrzymywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięć.

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2023


Wybierz fotowoltaikę od OZE Biomar i zapytaj o szczegóły dofinansowania

NAPISZ DO NAS!