Promocyjne warunki finansowania fotowoltaiki. Leasing i pożyczka ze stałym orocentowaniem 7,99%. 
Oferta limitowana czasowo do 31 marca. >>> SZCZEGÓŁY OFERTY <<<

Program Mój Prąd 4.0

Wyższe kwoty dofinansowania!!!

Od 15 grudnia 2022 roku zmienia się poziom dofinansowania z programu "Mój Prad" 4 edycji. Dotacja z cieszącego się dużym zainteresowaniem Programu "Mój Prąd", w przypadku instalacji PV z magazynem energii zostanie zwiększona do 23 tys. zł. Kwoty dofinansowania 5000 zł na magazyn ciepła i 3000 zł na systemy HEMS/EMS nie uległy zmianie. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść aż 31 000 zł ( PV + magazyn energii i magazyn ciepła + HEMS/EMS)

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania. W sytuacji gdzie będzie przysługiwać większy poziom dofinansowania zostanie wypłacona różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją po zmianie poziomu dofinansowania. 

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1.  od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

Kolejna, czwarta już odsłona programu dofinansowania do fotowoltaiki dla osób fizycznych, została uzupełniona o dotacje do magazynów energii, w tym na urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej. Łączny budżet programu Mój Prąd dla naboru III i IV wynosi 855 mln zł. 15 kwietnia 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

 

Program Mój prąd 4.0 wyższe dotacje do fotowoltaiki

 

Środki z dotacji Mój Prąd 4.0 mają wspierać gromadzenie wyprodukowanej energii i zużywanie jej "na miejscu". Wspieranie autokonsumpcji prądu z instalacji fotowoltaicznej pozwoli zmniejszyć obciążenie sieci elektroenergetycznej, która przez duży wzrost przyłączeń nowych mocy z fotowoltaiki jest przeciążona. Magazynowanie wytworzonej energii elektrycznej zapewni bardziej efektywną i bezpieczną energetykę rozproszoną w przyszłości.

Program Mój Prąd 2022 - dofinansowanie w formie dotacji do instalacji PV

W nowej edycji programu Mój Prąd wsparcie zostało rozszerzone o:

 • magazyny energii elektrycznej,
 • inteligentne systemy zarządzania energią w domu (HEMS/EMS),
 • magazyny ciepła - zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u.

Dofinansowanie obejmuje także inwestycje dokonane po 1 lutego 2020 roku pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń net-billing. Co ważne, dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

Program Mój prąd 4.0 wyższe dotacje do magazynów energii

Ile pieniędzy można uzyskać z programu?

Podstawową zasadą, tak jak w poprzednich edycjach "Mojego Prądu" jest pokrycie max. 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 • Dotacja po zmianach od dnia 15.12.2022 będzie wynosić 6 000 zł do samej instalacji PV bez dodatkowych urządzeń.
 • Przy łaczeniu fotowoltaiki z dodatkową inwestycją, dotacja może wynieść 7000 zł na instalację PV.

Dodatkowe dofinansowanie można uzyskać na dodatkowe urządzenia:

 • 5000 zł na magazyn ciepła
 • 16 000 zł na magazyn energii
 • 3000 zł do inteligentnego systemu zarządzania energią w domu (HEMS/EMS)

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków do programu Mój Prąd?

Nabór wniosków o dotację w ramach programu "Mój Prąd" rozpocznie się już 15 kwietnia 2022 r. Wnioski można składać drogą elektroniczną bezpośrednio do NFOŚiGW na stronie https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek.

Na co przeznaczone są pieniądze z programu „Mój prąd”?

Pieniądze z programu "Mój Prąd" w 4 edycji, oprócz dofinansowania samej instalacji fotowoltaicznej, mają być przeznaczone na rozbudowę systemu o urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV, oraz urządzenia poprawiające efektywność zarządzania energią elektryczną.

Dotyczy to urządzeń takich jak:

 • magazyny energii elektrycznej,
 • magazyny ciepła i chłodu
 • inteligentne systemy zarządzania energią w domu (HEMS/EMS - Home Energy Management System)

Dla kogo jest program „Mój prąd” 4.0?

Tak jak w poprzednich latach, dofinansowanie programu Mój Prąd w 4 edycji adresowane jest do osób fizycznych. Z nowej edycji programu z 2022 roku będą mogli skorzystać tylko prosumenci rozliczający się w nowym systemie net-billing.

Z dotacji skorzystają także prosumenci, którzy posiadają instalacje fotowoltaiczne przyłączone przed 1 kwietnia 2022 roku. Okres kwalifikowalności ustalony został na 1 lutego 2020 r. Warunkiem otrzymania dofinansowania dla prosumentów posiadających już instalację fotowoltaiczną i rozliczających się w dotychczasowym systemie opustów (net-metering) jest przejście na nowy system rozliczeń net-billing. 

Czy obecni prosumenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie?

Tak, z dofinansowania będą mogli skorzystać także prosumenci, których instalacje fotowoltaiczne przyłączono po 1 lutego 2020 r. , pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń net-billing.

Zachętą do przejsćia na net-billing ma być dotacja 6000 zł. Ma to zachęcić obecnych prosumentów do rezygnacji wykorzystywania sieci jako wirtualnego magazynu energii.

Czy dotychchczasowi beneficjenci programu mogą liczyć na dalsze wsparcie?

Tak, o dotacje będą mogli ubiegać się także dotychczasowi prosumenci, którzy skorzystali z wcześniejszych programów "Mój Prąd".

 • Przechodząc na nowy system rozliczeń net-billing mogą liczyć na wsparcie dodatkowe 2000 zł.
 • Dodatkowe dofinansowanie do magazynu ciepła wynosi 5000 zł.
 • Dodatkowe dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej wynosi 15000 zł
 • 3000 zł dodatkowego dofinansowania do systemów zarządzania HEMS/EMS

Czy dotacja z programu jest opodatkowana?

Nie. Dotacja udzielona w ramach programu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT. Z dniem 23 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. Skutkiem wejścia w życie ww. przepisów jest rozszerzenie z dniem 23 listopada 2019 r. zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to będzie teraz obejmowało wszystkie dotacje i inne świadczenia bezzwrotne (w tym kwoty umorzonych pożyczek) otrzymywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięć.


Wybierz fotowoltaikę od OZE Biomar i zapytaj o aktualne dofinansowania

NAPISZ DO NAS!Nasza strona używa plików cookie

Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie ze strony bez zmian ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

Cookies / RODO