Prosument lokatorski — OZE dla wspólnot mieszkaniowych

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce był dotychczas zasługą głównie jednorodzinnych gospodarstw domowych. Panele fotowoltaiczne na dachach domów prywatnych w miastach oraz wsiach to już codzienny widok. Według zapowiedzi Waldemara Budy, Ministra Rozwoju i Technologii, w 2023 roku dodatkowe dotacje zyskają wspólnoty mieszkaniowe, co pozwoli obniżyć ceny prądu w domach wielorodzinnych. Jakie korzyści mogą uzyskać prosumenci lokatorscy?

Fotowoltaika na dachach bydynków wielorodzinnych dla wspólnoty mieszkaniowej "Harmonia Oliwska Cytra". Więcej na temat instalacji fotowoltaicznej dla wspólnoty mieszkaniowej w Gdańsku

Rekordowe podwyżki cen energii nie schodzą z nagłówków serwisów informacyjnych. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie własnego gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa jest wykorzystanie energii z fotowoltaiki. Darmowa energia ze słońca jest nie tylko ekologiczna, ale przede wszystkim odporna na wahania cen prądu. Dotychczas jednak fotowoltaika kojarzyła się głównie z domami jednorodzinnymi, w których to panele fotowoltaiczne instalowane były na dachu lub w ogrodzie – na gruncie. To właśnie tacy odbiorcy stanowili główny motor napędowy wielkiego boomu na fotowoltaikę, który obecny jest w Polsce już od kilku lat. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 1,2 mln mikroinstalacji fotowoltaicznych, a liczba ta dynamicznie rośnie.

Zapowiedziane przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę nowe wsparcie dotyczy tym razem budynków wielolokalowych. Nowe dofinansowanie, na które przeznaczonych zostanie aż 500 mln zł z prefinansowania KPO, obejmie bowiem wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS-y). W ramach dofinansowania będzie można uzyskać znacznie wyższą dopłatę niż dotychczas, która wynosiła zaledwie do 6 tys. zł. O ile w przypadku domów prywatnych takie dofinansowanie stanowiło zauważalne wsparcie, to w inwestycjach spółdzielni lub wspólnoty było jedynie kroplą w morzu potrzeb.

Fotowoltaika we wspólnotach mieszkaniowych – sposób na obniżenie kosztów

Pomysł, by objąć większym dofinansowaniem budynki wielorodzinne, to ukłon w stronę osób mieszkających z blokach. Dotychczas właściciele mieszkań nie mieli możliwości, by skorzystać z zalet fotowoltaiki. Oprócz nieporadnych i często niebezpiecznych prób instalowania paneli fotowoltaicznych na balkonach, inicjatyw mających na celu obniżenie kosztów zużycia prądu w częściach wspólnych było dotychczas niewiele. Na duże inwestycje w fotowoltaikę mogły pozwolić sobie jedynie duże i dobrze prosperujące spółdzielnie mieszkaniowe.

Spółdzielnia mieszkaniowa wykorzystująca instalację fotowoltaiczną na dachu bloków mieszkalnych Warszawskiej Wspólnoty Mieszkaniowej Regaty I/II na Białołęce. Zobacz szczegóły tej realizacji OZE Biomar

Tymczasem możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w blokach i innego typu budynkach wielorodzinnych są bardzo duże. Panele PV instalowane na dachach nie zaburzają estetyki budynków, a płaskie dachy nadają się do tego idealnie. Zwiększenie dopłat do podobnych inwestycji pozwoli na uniezależnienie się od zmiennych cen prądu również tym wspólnotom, które nie były w stanie pozyskać dotychczas 100 proc. potrzebnych środków.

Co istotne, nowy grant będzie można pozyskać nie tylko na budowę nowej instalacji, ale również jej modernizację, jeśli zainstalowana moc wzrośnie co najmniej o 25 proc. Zyskają więc również te wspólnoty i spółdzielnie, które wybudowały już wcześniej instalację z funduszy własnych. Dodatkowe pieniądze będzie można przeznaczyć chociażby na instalację pomp ciepła czy magazynów energii.

Skontaktuj się z nami

Fotowoltaika we wspólnotach mieszkaniowych – sposób na obniżenie kosztów

Pomysł, by objąć większym dofinansowaniem budynki wielorodzinne, to ukłon w stronę osób mieszkających w blokach. Dotychczas właściciele mieszkań nie mieli możliwości, by skorzystać z zalet fotowoltaiki. Oprócz nieporadnych i często niebezpiecznych prób instalowania paneli fotowoltaicznych na balkonach, inicjatyw mających na celu obniżenie kosztów zużycia prądu w częściach wspólnych było dotychczas niewiele. Na duże inwestycje w fotowoltaikę mogły pozwolić sobie jedynie duże i dobrze prosperujące spółdzielnie mieszkaniowe.

Tymczasem możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w blokach i innego typu budynkach wielorodzinnych są bardzo duże. Panele PV instalowane na dachach nie zaburzają estetyki budynków, a płaskie dachy nadają się do tego idealnie. Zwiększenie dopłat do podobnych inwestycji pozwoli na uzależnienie się od zmiennych cen prądu również tym wspólnotom, które nie były w stanie pozyskać dotychczas 100 proc. potrzebnych środków.

Co istotne, nowy grant będzie można pozyskać nie tylko na budowę nowej instalacji, ale również jej modernizację, jeśli zainstalowana moc wzrośnie co najmniej o 25 proc. Zyskają więc również te wspólnoty i spółdzielnie, które wybudowały już wcześniej instalację z funduszy własnych. Dodatkowe pieniądze będzie można przeznaczyć chociażby na instalację pomp ciepła czy magazynów energii.

Wyższa dopłata na fotowoltaikę dla wspólnot

Konieczność podniesienia dopłat wynika z oczywistych względów – w budynkach wielorodzinnych mieści się wiele gospodarstw domowych. Dotychczas nie partycypowały one w żaden sposób w licznych dofinansowaniach, adresowanych głównie do użytkowników domów jednorodzinnych. Tymczasem po wdrożeniu instytucji prosumenta lokatorskiego sposób naliczania dopłat zmieni się diametralnie.

"Dzisiaj, żeby postawić instalację na bloku jest możliwość dofinansowania tak, jak w „Moim Prądzie” - do 6 tys. zł. My proponujemy zupełnie inną filozofię. Te instalacje będą tutaj trochę większe, w związku z tym to finansowanie będzie wyższe. Proponujemy dofinansowanie do 50 proc., co oznacza, że przy średniej instalacji 30 kWh jesteśmy w stanie dopłacić mniej więcej 75 tys. zł do instalacji wartej 150 tys. zł" – wyjaśnia Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii.

Równie ważne jest to, że środki z Polskiego Funduszu Rozwoju mogą być przeznaczone nie tylko na zakup fotowoltaiki, ale też jej projekt, montaż czy modernizację. Zarządca budynku będzie mógł więc uzyskać grant w wysokości 50 proc. na całość inwestycji. Choć budżet w wysokości blisko 0,5 mld docelowo pochodzić będzie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), resort nie uzależnia wdrożenia projektu od odblokowania unijnych środków. Według Ministra Budy fundusz na dopłaty do rozwoju OZE w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych zostanie uruchomiony z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. Prefinansowanie inwestycji, które zostały zawarte w planach KPO, ma na celu przyspieszyć ten proces, a przy okazji wykazać dobrą wolę rządu.

Jak rozliczana będzie energia z fotowoltaiki w bloku?

Jak na nowym funduszu zyskają poszczególni mieszkańcy bloków? Podstawową korzyścią inwestycji w fotowoltaikę ma być wyeliminowanie kosztów za zużycie energii w częściach wspólnych. Czysta energia OZE może wszak zasilić m.in. windy, oświetlenie, monitoring, wentylatornię, hydrofornię, domofony itd. Zgodnie z wyliczeniami ministerstwa, roczne zużycie prądu w budynku z 64 mieszkaniami wynosi w częściach wspólnych ok. 4 MWh. Jest to równoznaczne z wydatkiem ok. 2800 zł. Oczywiście całkowity koszt może się wahać, m.in. od tego, czy w budynku są windy, jakiego typu oświetlenie jest stosowane na klatkach schodowych czy też od wielkości budynku wielorodzinnego. Niemniej już w takim przypadku zniesienie tychże kosztów może realnie wpłynąć na wysokość czynszu. W podanym przez MRiT przykładzie obniżka wydatków wyniosłaby 328 zł rocznie na każdy z lokali (przez 15 lat). Zwrot z inwestycji szacowany jest na ok. 5 lat.

To jednak nie koniec korzyści, jakie przynosi inwestycja w fotowoltaikę. Spółdzielnie, wspólnoty i TBS-y mogą również na niej zarabiać. Instalacja może być wszak większa niż ta, która jest potrzebna do zaspokajania bieżących potrzeb budynku. Nadmiar wyprodukowanej energii oddawany jest oczywiście do sieci i zostanie rozliczony z operatorem według miesięcznych cen hurtowych. W powyższym przykładzie, uwzględniającym instalację 30 kWh, roczny przychód wyniesie dla zarządcy budynku nawet 19600 zł rocznie. Pieniądze te mogą zasilić fundusz remontowy, co dodatkowo obniży wysokość czynszów lub posłuży do kolejnych inwestycji. Sposób rozliczenia (status prosumenta lokatorskiego) będzie musiał być zgłoszony do sprzedawcy energii jeszcze przed budową instalacji.

Dopłaty OZE dla wspólnot mieszkaniowych — już od 1 lutego 2023

Aby pozyskać grant na OZE, należy złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski przyjmowane będą już od 1 lutego 2023 roku. Szczegółowe terminy wypłaty dofinansowań nie są znane, jednak wiadomo już, że ich przyznanie nie jest uwarunkowane odblokowaniem środków z KPO przez Komisję Europejską.

„Liczymy, że prosument lokatorski w ciągu kilku lat spowoduje dalszy boom na fotowoltaikę. Nie ma powodu, by z zielonej energii nie korzystały budynki wielorodzinne. Przeznaczymy na to pół miliarda złotych z prefinansowania z KPO” – wyjaśnia minister Waldemar Buda.

Według zapowiedzi MRiT nowe dofinansowanie może wywołać w ciągu najbliższych 2-3 lat podobny boom na rozwój fotowoltaiki w Polsce, jak program „Mój Prąd”. Tym razem będzie on dotyczył budynków wielolokalowych, które dysponują znacznie większą powierzchnią na instalację paneli PV. Jak można się domyślać, wpłynie to zauważalnie na zwiększenie czystej energii z OZE w miksie energetycznym.

Dowiedz się o programie Prosument Lokatorski i jego korzyściach dla miast i miasteczek w całej Polsce


SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ OZE BIOMAR!

Zamów szczegółową analizę kosztów i oszczędności