Dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników w 2023 roku

Liczba nowoczesnych gospodarstw rolnych zasilanych energią ze słońca rośnie z miesiąca na miesiąc. Choć inwestycja w fotowoltaikę sama w sobie przynosi wiele korzyści, w łatwy sposób można sprawić, że stanie się jeszcze bardziej korzystna finansowo. Jakie dotacje i ulgi na instalację fotowoltaiczną można jeszcze uzyskać w 2023 roku? Sprawdzamy, jakie dofinansowania dotyczą rolnictwa.

Dopłaty i ulgi na fotowoltaikę w rolnictwie w 2023 roku

Kontynuacja dopłat do instalacji paneli fotowoltaicznych, magazynów energii czy pomp ciepła to pokłosie korzystnych zmian w sektorze rolnictwa. Modernizacja gospodarstw rolnych już sama w sobie daje wiele korzyści dla użytkownikom fotowoltaiki, ale przynosi także szersze korzyści. Wsparcie zielonej energii z OZE realnie zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym i przyczynia się do jakości powietrza w Polsce.

Własne zasilanie, zwłaszcza w połączeniu z hybrydowym falownikiem oraz magazynem energii, pozwala także na większą niezależność energetyczną gospodarstw. Dzięki taniej i pewnej energii z fotowoltaiki wielu rolników zdecydowało się na wymianę nieefektywnych urządzeń emisyjnych na te zasilane czystą energią. W dobie braku stabilizacji i dynamicznych wahań cen prądu jest to niezwykle ważne i może zaważyć na opłacalności prowadzenia przedsiębiorstwa. Dotacje rządowe stworzone z myślą o polskich gospodarstwach rolnych przyspieszają te pozytywne zmiany i sprawiają, że korzyści z posiadania własnej elektrowni słonecznej są jeszcze większe. Jakie dopłaty i ulgi przysługują rolnikom w 2023 roku?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Agroenergia 2023 — dopłaty do fotowoltaiki dla rolników

W 2023 kontynuowany jest program Agroenergia, wspierający rolników w trudnym czasie. Drastyczne podwyżki cen nawozów (nawet o 300%), paliw, części maszyn rolniczych, narzędzi oraz wielu surowców sprawiły, że ograniczenie wydatków na energię elektryczną było często jedynym polem na oszczędności. A warto podkreślić, że wzrost kosztów prowadzenia działalności rolniczej w 2022 szacowany jest nawet na ok. 20-40%.

Własna instalacja fotowoltaiczna jest w stanie zmniejszyć koszty energii nawet o 60-70%. Wpływ na to ma m.in. autokonsumpcja czy użytkowanie urządzeń w najkorzystniejszej taryfie energetycznej. Sama zamiana urządzeń spalinowych na elektryczne pozwala na ogromne oszczędności.

Dopłaty dla rolników w 2023 na OZE

Jakie korzyści daje program wsparcia dla rolników Agroenergia 2023? Opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program to doskonały sposób na dofinansowanie fotowoltaiki, a także turbin wiatrowych. Jest on kierowany do rolników, którzy posiadają status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem do dzierżawy nieruchomości. Wnioskodawca musi także posiadać i prowadzić osobiście dane gospodarstwo przez minimum rok przed złożeniem wniosku. Uzyskanie dofinansowania z Agroenergii jest też możliwe dla rolników ze statusem osoby prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów. W obu przypadkach dotyczy to gospodarstw, których powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 do 300 ha.

Jakie są warunki przystąpienia do programu umożliwiającego zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pomp ciepła lub turbin wiatrowych?

 • Zakup i montaż podzespołów musi rozpocząć się dopiero po przystąpieniu do programu. Dofinansowanie nie obejmuje zainstalowanych już komponentów PV.

 • Rolnik pozyskujący pieniądze musi użytkować dotowaną instalację fotowoltaiczną przynajmniej przez 3 lata od dnia zakończenia inwestycji.

 • Nie jest możliwe skorzystanie jednocześnie z innych dofinansowań, takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

Oznacza to, że jest to projekt adresowany do osób, które dopiero planują budowę instalacji i nie dotyczy rozbudowy lub modernizacji już istniejącej.

Ile można pozyskać w ramach Agroenergii?

 • Dofinansowanie ma postać bezzwrotnej dotacji i wynosi do 20% Kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ale nie więcej niż 15 tys. zł). Taka pula przysługuje w przypadku instalacji o mocy od 10 do 30 kW.

 • Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 30 do 50 kW jest to 13% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 tys. zł.

 • W sytuacji, gdy zamontowana zostanie instalacja hybrydowa, rozbudowana o pompę ciepła, można uzyskać dodatek w wysokości 10 tys. zł.

 • Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych dla magazynów energii. Konieczne jest wówczas zintegrowanie magazynu ze źródłem energii.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Kolejną formą dofinansowania jest realizowany w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” program z obszaru F, czyli „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Zaproponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską 3 października 2022 roku. Dotyczy ono Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020), realizowanego obecnie na innych polach. Na czym ma polegać nowa forma wsparcia?

 • Środki z nowego obszaru rolnicy będą mogli przeznaczyć na panele fotowoltaiczne, których zainstalowana moc nie przekroczy 50 kW.

 • Oprócz tego możliwe będzie zainstalowanie pompy ciepła, jeśli będzie ona integralną częścią instalacji fotowoltaicznej.

 • Dotacja może także posłużyć do zakupu magazynów energii, hybrydowych falowników oraz systemu inteligentnego zarządzania energią ze słońca.

 • Pieniądze z programu „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” pokryją też koszty montażu wszystkich urządzeń, patentów, oprogramowania komputerowego, praw autorskich, licencji itd.

Zgodnie z deklaracją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa maksymalna kwota dopłaty do instalacji fotowoltaicznej wyniesie 150 tys. zł. Rządowe środki będą mogły pokryć 60% kosztów kwalifikowanych (młodzi rolnicy i inwestycje zbiorowe) albo 50% kosztów kwalifikowanych (pozostałe operacje).

Energia dla wsi 2023

Nowością w 2023 roku jest dofinansowanie „Energia dla Wsi”, realizowane przez Fundusz Modernizacyjny. Obejmuje różne instalacje OZE, w tym fotowoltaikę. Jest to program stworzony z myślą o dużych farmach fotowoltaicznych, których moc wynosi od 50 kW do nawet 1 MW. Taka forma wsparcia dotyczy rolników. Spółdzielnie energetyczne oraz jej członkowie mogą natomiast wesprzeć środkami instalacje od 10 kW do 10 MW. Podobnie jak w przypadku Agroenergii, warunkiem przystąpienia do programu jest rozpoczęcie inwestycji dopiero po złożeniu wniosku o dopłatę.

W ramach Energii dla Wsi rolnik może pozyskać aż 25 mln zł, jednak należy pamiętać, że jest to pożyczka. Bezzwrotną dotacją w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych objęte są jedynie magazyny energii zintegrowane z instalacją PV. Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2023 r.

Energia dla wsi 2023

Odliczenie instalacji fotowoltaicznej od podatku rolnego

Sama inwestycja w instalację fotowoltaiczną to dopiero początek. Korzyści da się uzyskać również podczas korzystania z fotowoltaiki. Jest to możliwe dzięki uldze w podatku rolnym na instalację PV, która jest przewidziana dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, będących płatnikami podatku rolniczego. Minimalna powierzchnia gruntów kwalifikująca się do ulgi to 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Ulga w podatku rolnym zakłada, że podatnicy wykazujący koszty z tytułu budowy „urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)” mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej. Pozwala ona odliczyć 25% wydatków związanych z założeniem własnej instalacji fotowoltaicznej. Zwrot odliczany jest każdego roku, aż do wykorzystania maksymalnej przysługującej kwoty, jednak nie dłużej niż przez 15 lat. W praktyce oznacza to, że wielu rolników nie zapłaci ani złotówki podatku rolnego nawet przez kilka lat.

Należy pamiętać, że ulga dotyczy tylko ukończonych już inwestycji, sfinansowanych ze środków własnych. Wniosek należy więc złożyć dopiero po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej. Co istotne musi ona zasilać wyłącznie produkcję rolną i nie można jej wykorzystywać również do celów prywatnych. W przypadku zmiany przeznaczenia energii na inne cele, ulga zostaje utracona. Jeżeli fotowoltaika zostałą sfinansowana ze środków publicznych, np. dotacji, pożyczek lub kredytów, ulga inwestycyjna w podatku rolnym nie przysługuje. Nie ma jednak przeszkód do pozyskania ulgi, jeśli koszty przedsięwzięcia zostały pokryte z kredytu komercyjnego, niepozyskanego ze środków publicznych.

Odlicznenie instalacji od podatku rolnego

Unijne dopłaty do fotowoltaiki — co można zyskać
w 2023 roku?

Nowe i obowiązujące już od kilku lat formy finansowania fotowoltaiki to bodziec, który realnie kształtuje rynek energetyki w Polsce. Warto jednak pamiętać, że przyczyniają się do tego nie tylko programy rządowe. Środki na budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji OZE można uzyskać również z Unii Europejskiej. Unijną dopłatę rolnicy mogą otrzymać chociażby w ramach Wspólnej Polityki Rolniczej, która zakłada rozwój OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw. A są to środki znaczne, bowiem na cel programu przewidziano ok. 147 mln euro z kasy UE i ok. 267 mln euro z publicznych środków.

Wspieraniem energii odnawialnej zajmuje się również program FEnIKS, skierowany nie tylko dla rolników. Przedsięwzięcie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko zaplanowane na lata 2021-2027 to następca unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oprócz tego rolnik może skorzystać z dofinansowań adresowanych do osób fizycznych: Mój Prąd, Czyste Powietrze, Ulga termomodernizacyjna czy Stop Smog. W tym przypadku jednak musi przeznaczyć je na cele gospodarstwa domowego, a nie rolnego.

Dowiedz się o programach dopłat do instalacji fotowoltaiczej w rolnictwie


SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ OZE BIOMAR!

Zamów szczegółową analizę kosztów i oszczędności