Program "Moje ciepło"

Dofinansowanie do pompy ciepła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie nowego programu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii. Program "Moje ciepło" będzie przeznaczony dla właścicieli nowych domów z podwyższonym standardem energetycznym. Do rozdania bezpośrednio dla osób fizycznych jest 600 mln zł. Dotacja może być przeznaczona na montaż pompy ciepła powietrznej, wodnej lub gruntowej z wykorzystaniem do ogrzewania domu lub ogrzewania i podgrzewania wodu użytkowej.

Więcej o pompach ciepła

Dofinansowanie do pompy ciepła.

Jak informueje NFOŚiGW, wsparcie finansowe będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oznacza to że na zakup i montaż pompy ciepła możesz otrzymać nawet 21 tys. zł . (od 7 do 21 tyś. zł) Duża pula środków, bo aż 600 mln zł oznacza, że pieniędzy starczy dla dużej grupy zainteresowanych odbiorców.


Kto może liczyć na dofinansowanie na pompę ciepła z programu "Moje ciepło"?

  • Odbiorcami programu “Moje Ciepło” będą osoby fizyczne, ale tylko właściciele nowych budynków mieszkalnych. (dotyczyć to będzie domów, dla których w momencie złożenia wniosku o dotacje nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie)
  • Możliwość otrzymania dotacji na pompę ciepła będą mieli także właściciele nowych domów jednorodzinnych dla których wnioski o zakończenie budowy lub pozwolenie na użytkowanie zostały złożone, jeżeli nie nastąpiło to przed 1 stycznia 2021 roku

Kiedy nabór wniosków w programie “Moje ciepło”?

Nabór wniosków w programie „Moje Ciepło” planowany jest na przełom I i II kwartału 2022 r. Okres w którym będzie można się zakwalifikować do programu będzie liczony od 1.01.2021 do 31.12.2026 roku.

Inne warunki otrzymania dofinansowania z programu “Moje Ciepło”

Istotnym warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest dom o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to, że budynek mieszkalny wnioskodawcy musi spełnić rygorystyczne normy dotyczące zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W 2022 roku wartość wskaźnika ustalona została na 63 kWh na m2 w ciągu roku. W kolejnych latach funkcjonowania programu norma ta ma być jeszcze obniżona do 55 kWh.

Kiedy refundacja inwestycji w Pompę ciepła?

Jak w przypadku innych programów prowadzonych przez NFOŚiG obowiązywać będzie zasada najpierw inwestycja potem refundacja.


Zapytaj o szczegóły programu

Skontaktuj sie z doradcą energtycznym OZE Biomar