Warszawski program dotacji na instalację OZE

Zyskaj 45 000 zł bezzwrotnej dotacji na fotowoltaikę i pompę ciepła!

 

Jeżeli mieszkasz na terenie miasta stołecznego Warszawy możesz skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania na oferowane przez nas instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Uzyskaj do 45 000 zł dotacji i ciesz się zieloną i darmową energią oraz ciepłem z odnawialnych źródeł. Z dotacji na fotowoltaikę i pompę ciepła w Warszawie mogą skorzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia, a także gminne i powiatowe osoby prawne. Nie zwlekaj, przełącz się na zieloną energię od OZE-Biomar!

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w 2023 r. będą przyjmowane od 1 września 2022 r. Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Dotacja warszawska skorzystaj z dopłaty razem z OZE Biomar

 • Wysokość dofinansowania na fotowoltaikę - do 15 000 zł (nie więcej niż 1500 zł za każdy kWp zainstalowanego zestawu)
 • Wysokość dofinansowania na powietrzną pompę ciepła - do 30 000 zł  (nie więcej niż 1000 zł za każdy kilowat mocy urządzenia)

Złożenie wniosku

Dokumenty można składać w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej lub w dowolnym urzędzie dzielnicy.

WAŻNE! Wnioski przyjmowane są od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii.

Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z OZE Biomar pomożemy Ci na każdym etapie składania wniosku.

Wniosek dostępny jest tutaj

Analiza wniosku przez urząd

Rozpatrzenie wniosku nastąpi po zatwierdzeniu budżetu miasta stołecznego Warszawy na dany rok. 

Podpisanie umowy

Jezeli złożysz wniosek odpowiednio szybko i spełniasz wszystkie wymagania: mieszkasz w Warszawie i Twój dom nie jest ogrzewany paliwem stałym lub olejem opałowym, zostaniesz zaproszony do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej na podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Realizacja inwestycji

Po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji można rozpocząć realizację montażu odnawialnego źródła energii: wykonanie instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła.

Po zakończonym montażu podpisujemy wspólnie protokół końcowy odbioru i przygotowujemy dokumentację ukończonej inwestycji, potrzebnej do rozliczenia dotacji.

Rozliczenie dotacji

Rozliczenie dotacji na właściwym druku rozliczenia (dołączony do umowy o udzielenie dotacji), a następnie przelew środków dofinansowania na konto wnioskodawcy lub rachunek bankowy wykonawcy instalacji fotowoltaicznej. Maksymalna kwota dotacji na instalację fotowoltaiczną w Warszawie to 15 000 zł.


 
Wnioski o dotacje można składać od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii. Szczegóły znajdziesz na stronie https://eko.um.warszawa.pl/-/instalacje-oze. Nie zwlekaj, decyduje kolejność składania wniosków. Chętnych z pewnością będzie więcej niż środków przeznaczonych na całość programu w 2022 roku.
 

Zapytaj o szczegóły dotacji

Zamów bezpłatny audyt i wycenę instalacji fotowoltaicznej!


Dotacja warszawska do OZE

Jakie warunki trzeba spełniać żeby otrzymać dotację warszawską na OZE?

 • Twoja nieruchomość musi być zlokalizowana na terenie miasta stołecznego Warszawy.
 • Twój dom / nieruchomość nie jest ogrzewany kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.
 • Inwestycja zostanie rozpoczęta dopiero po podpisaniu umowy o dotację.

Kto może ubiegać się o „Dotację Warszawską”?

O dofinansowanie inwestycji w OZE na terenie Warszawy mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • przedsiębiorcy
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • jednostki sektora finansów publicznych, które są gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Czy można wnioskować o dotację na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej?

Niestety z warszawskiego programu dotacji na instalację odnawialnych źródeł energii nie można uzyskać dofinansowania na zwiększenie mocy już istniejącej instalacji PV

Czy dofinansowanie trzeba zwrócić? Gdzie trafią pieniądze z dotacji?

Dofinansowanie jest bezzwrotne.

Środki dotacji zostaną przekazane na rachunek bankowy inwestora lub wykonawcy, wskazany w druku rozliczenia po zrealizowaniu i dostarczeniu dokumentacji:

 • protokołu odbioru wykonanej inwestycji
 • oryginału faktury
 • zdjęć przedstawiających inwestycję

Czy jest możliwe podpisanie umowy z wykonawcą przed podpisaniem umowy o dotację?

Tak jest możliwe. Ze względu na dużą liczbę chętnych do skorzystania z programu dofinansowania do OZE w Warszawie polecamy wcześniej podpisać umowę z wykonawcą, przed przyznaniem dotacji z urzędu. Doradcy OZE Biomar pomogą poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Skontaktuj się z nami pod numerem +48 58 350 16 35

Co w przypadku nie przyznania dotacji i podpisania wcześniej umowy z wykonawcą?

W przypadku nie przyznania dotacji, np. przez zbyt dużą ilość wniosków, podpisana umowa z wykonawcą (np. z OZE Biomar) traci ważność. Umowa jest realizowana wyłącznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji i przyznaniu dotacji.