Agroenergia

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników!

Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha i planujesz przejście na ekologiczną, zieloną energię – to idealny moment!

program-agroenergia-dotacje-dla-rolnikow

Od 1 października 2021 prowadzone są zapisy na dofinansowanie z programu Agroenergia przygotowanego przez NFOŚiGW. Na dotację mogą liczyć wszyscy, którzy planują zbudowanie mikroinstalacji PV powyżej 10 kWp, ale nie większej, niż 50 kWp. Co ważne, dotacje obejmują również magazyny energii oraz instalacje hybrydowe. Składając wniosek można uzyskać zwrot nawet do 20% kosztów inwestycji. Dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł, dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł

Nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania dostępnej puli.

Już teraz wybierz fotowoltaikę dla rolnictwa od OZE Biomar i ciesz się tanim prądem! 

Zapytaj o szczegóły


Kto może być beneficjentem programu Agroenergia:

  • Osoba fizyczna, która jest właścicielem lub dzierżawi nieruchomości rolną, prowadząca osobiście gospodarstwo rolne co najmniej rok przed złożeniem wniosku. Łączna powierzchnia użytków rolnych musi zawierać się w przedziale od 1 ha do 300 ha.
  • Osoba prawna, która jest właścicielem lub dzierżawi nieruchomość rolną, prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania. Łączna powierzchnia użytków rolnych musi zawierać się w przedziale od 1 ha do 300 ha.

Składając wniosek o dofinansowanie jako dzierżawca konieczny będzie dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych.

Jakie wsparcie można uzyskać z programu Agroenergia?

Z programu można uzyskać dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:

  • do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW.
  • do 13%, nie więcej niż 25 000 zł dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW. 

Szczegóły programu Agroenergia na stronie https://portal.wfosigw.pl/informacja-o-programie-1

Kiedy można realizować inwestycję?

Inwestycje z programu Agroenegia można realizować od momentu złożenia wniosku aż do 30.06.2027 r. (Do wyczerpania dostępnej puli przeznaczonej na program)

Realizacja przedsięwzięcia nie może się rozpocząć przed dniem złożenia wniosku. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie/zakup pomp ciepła, magazynów lub paneli fotowoltaicznych, jak również zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu.


Skontaktuj się z nami

Uzyskaj pomoc w złożeniu dokumentów o dofinansowanie!