Dlaczego ceny prądu w Polsce będą rosły?

Wzrost cen prądu od 1 stycznia 2021 roku jest faktem. Dlaczego ceny energii elektrycznej rosną? Zasadniczym czynnikiem jest polska polityka energetyczna, która jeszcze nie jest na tyle elastyczna, aby wzmocnić rozwój alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Ile będziemy płacić za prąd w 2021 roku i czy możemy liczyć na niższe ceny?

Ceny prądu w Polsce są wysokie

70% energii w Polsce jest wytwarzana z węgla

Polska węglem stoi

Polska jest teraz największym producentem energii z węgla w Europie.i Mimo licznych deklaracji w kwestii ograniczenia wydobycia węgla i zmianie struktury energetycznej, to nadal ponad 70% energii elektrycznej w Polsce jest pozyskiwane z węgla.ii Choć jego wydobycie w kopalniach zostało ograniczone ze względów ekonomicznych (pokłady położone są coraz głębiej) to jednak importujemy go w ogromnych ilościach rekordowym 2018 r. sprowadziliśmy blisko 20 mln ton węgla. Import był głównie z Rosji, skąd trafiał do nas tani zanieczyszczony węgiel, o niskiej jakości. Skutkuje to dużą ilością dwutlenku węgla emitowaną do środowiska.

To właśnie emisja CO2 do środowiska jest jedną z przyczyn, która ma wpływ na wzrost cen prądu w Polsce i innych krajach unijnych. Zgodnie z dyrektywą unijną przedsiębiorstwa muszą płacić za prawo do emisji CO2 do środowiska. Opłaty te wzrastają z roku na rok, co ma na celu zmuszenie członków UE do zmiany polityki energetycznej. W 2020 r. energia ze źródeł odnawialnych powinna stanowić 20% całej wyprodukowanej energii. Dla Polski cel ten został obniżony do 15%.

Podwyżki cen prądu w 2021

Podwyżki cen prądu w 2021

Tylko w listopadzie 2020 r. trzyosobowa rodzina płaciła w Polsce za energię przeciętnie o 11,7% więcej niż rok wcześniej. Także 2021 r. przynosi wzrost cen - średnio o 3,5%iii. Do tego dochodzi tzw. opłata mocowa, która każde gospodarstwo domowe będzie kosztowała do ok. 10 zł/mies. Tak drastyczne podwyżki to efekt nieuzasadnionego zamrożenia cen prądu w 2019 r. dla tej części odbiorców. Efektem była konieczność skokowego podniesienia cen prądu w 2020 r. , a konsumenci muszą liczyć się z dalszym wzrostem cen prądu w kolejnych latach.

Wyższe ceny prądu przełożą się na wzrost cen usług i towarów w sklepach. Przedsiębiorcy muszą podnieść ceny, by produkcja była rentowna. Czy ten trend można odwrócić? Na szczęście: tak, ale pod warunkiem zmiany polityki energetycznej i zwiększeniam udziału w bilansie energetycznym odnawialnych źródeł energii.

Czym są OZE?

Odnawialne Źródła Energii

Czym są odnawialne źródła energii (OZE)?

OZE to przede wszystkim źródła naturalne, które nie wpływają negatywnie środowisko, i nie przyczyniają się do zmian klimatycznych. Wzrost udziału OZE zmniejsza udział paliw kopalnych, których pozyskiwanie nie jest obojętne dla środowiska. Wydobycie i spalanie węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego przyczynia się również do zwiększonej emisji CO2. OZE to niewyczerpane zasoby – zużyte do wytworzenia energii bardzo szybko zostają odnowione. Można użyć w tym wypadku stwierdzenia, że zasoby wykorzystywane przez OZE są darmowe – nie płacimy za wiatr, promienie słoneczne czy wodę.

W tym momencie każdy zada sobie proste pytanie – dlaczego więc rząd nie chce inwestować w OZE? Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Decydującymi czynnikami są:

  • wysokie koszty inwestycji na poziomie centralnym,
  • krótkoterminowa polityka,
  • lobby górnicze.

A dlaczego jest tak mało instalacji OZE w Polsce, skoro jest to tak opłacalne? Tu odpowiedzi są co najmniej trzy:

  • niska świadomość konsumencka,
  • mała ilość programów dotacyjnych,
  • wysokie koszty początkowe.

Wybudowanie farmy fotowoltaicznej produkującej energię ze słońca wymaga inwestycji nie tylko w urządzenia, ale także szereg ekspertyz dotyczących oddziaływania urządzeń na najbliższe otoczenie. Początkowe koszty są rzeczywiście bardzo wysokie, ale w perspektywie kilkunastu lat dają możliwość zwrotu kosztów z inwestycji, produkcji energii przyjaznej dla środowiska, której koszty pozyskania mogą być niższe nawet o 90%!

Według prezentowanych oficjalnie danych, inwestycje w fotowoltaikę wzrastają z roku na rok. Pod koniec czerwca 2020 r. zainstalowana moc fotowoltaiki w przekraczała 2,1 GW – głównie dzięki inwestycjom prywatnych przedsiębiorców i gospodarstw domowych. Ich właściciele chcąc zmniejszyć koszty energii elektrycznej zainwestowali własne środki w OZE.

Sprawdź jak oszczędzać na prądzie

W rolnictwie można uzyskać bardzo duże oszczędności na fotowoltaice  

Jak oszczędzać na prądzie?

Przedsiębiorcy, rolnicy i właściciele domów jednorodzinnych mogą zainwestować w fotowoltaikę, czyli pozyskiwanie energii z promieni słonecznych za sprawą odpowiednio zaprojektowanej i zamontowanej instalacji. Taka inwestycja pozwala na obniżenie ceny prądu nawet o 90%.
Dobór optymalnego rozwiązania, montaż instalacji oraz przyłączenie do sieci wraz z dopełnieniem wszelkich formalności możliwa jest teraz dzięki doradcom OZE Biomar: