Leasing na fotowoltaikę

Instalacja fotowoltaiczna w leasingu z OZE Biomar

Instalacja fotowoltaiczna dla firmy nie jest już inwestycją, na którą trzeba wyłożyć dużą sumę pieniędzy. Od kilku lat największe banki i grupy finansowe w Polsce mają w swojej ofercie leasing fotowoltaiki. OZE-Biomar jako Autoryzowany dostawca fotowoltaiki współpracuje z największymi instytucjami finansowymi w Polsce, w tym z Santander Leasing S.A., Idea Geting Leasing i Millennium Leasing.

Oszczędności na rachunkach za prąd w firmie

Dobrze zaprojektowana i odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna przyniesie Twojej firmie większe oszczędności na rachunkach za prąd niż spłacana rata leasingu. Nawet przez pierwsze miesiące przedsiębiorca nie odczuje różnicy i większych kosztów spłacania rat leasingu dlatego, że ich wysokość będzie dopasowana i najczęściej niższa niż dotychczasowe rachunki za energię elektryczną. Wielkość produkcji energii elektrycznej ze słońca obniża do minimum miesięczne koszty jej zakupu od zakładu energetycznego, nadwyżkę prądu przedsiębiorca odsprzedaje w korzystnej cenie swojemu sprzedawcy energii. Dodatkowo, dzięki tzw. tarczy podatkowej, miesięczne raty leasingu stanowią koszt uzyskania przychodu z działalności, co pozwala płacić znacząco niższe podatki.

Zapytaj o ofertę leasingu

Leasing fotowoltaiki, oblicz koszty prądu i zysk z inwestycji w panele fotowoltaiczne


Okres zwrotu z inwestycji we własne źródło energii

Szybki czas zwrotu z inwestycji w panele fotowoltaiczne zależy nie tylko od leasingodawcy i warunków jakie oferuje, ale w dużej mierze od wykonawcy. Kluczowe znaczenie ma profesjonalny dobór komponentów i mocy instalacji PV oraz jej dopasowanie do wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną przedsiębiorstwa (współczynnik autokonsumpcji energii elektrycznej).

Projekt instalacji musi uwzględniać m.in.

 • wielkość zużycia energii
 • profil zużycia energii elektrycznej w firmie
 • poziom autokonsumpcji energii (bieżące zużycie na potrzeby własne)
 • system czasu pracy przedsiębiorstwa
 • sezonowość produkcji

Optymalnie zrealizowana inwestycja w ciągu kilku lat spłaci się sama z oszczędności na rachunkach za prąd, bez angażowania własnych środków finansowych firmy (nawet bez uwględnienia dopłat i państwowych programów wsparcia). Łatwo policzyć, że przez kolejne 20-25 lat panele fotowoltaiczne będą dostarczać prąd niemal za darmo. Po zakończeniu okresu leasingu cała wartość produkcji energii z fotowoltaiki stanowi czysty zysk przedsiębiorstwa! 


Sprawdź ofertę leasingu instalacji fotowoltaicznej

Zapytaj o szczegółowe wyliczenia


Sprawdź szczegóły oferty leasingowej banków współpracujących z OZE Biomar

Santander Leasing - Leasing SolarLease do 50kW 

Zasady leasingu na fotowoltaikę dla klientów OZE Biomar

 • Okres leasingu instalacji PV od 48 do 72 miesięcy
 • Stała wysokość miesięcznej raty leasingu
 • Wkład własny od 10%
 • Wartość netto środka trwałego do 300 tys. zł
 • Do wypłaty środków wymagana jest faktura sprzedaży z numerami seryjnymi
 • Pełne wsparcie Twojego doradcy, który pomoże Ci wybrać optymalny wariant finansowania
 • Paperless - umowę możesz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Santander Leasing - Pożyczka SolarLease do 50kW

Zasady pożyczki na fotowoltaikę dla klientów OZE Biomar

 • Wkład własny od 10%
 • Okres finansowania od 12 do 72 miesięcy
 • Zabezpieczenie umowy stanowi sądowy zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy (przyszłej)
 • Brak opłaty za ustanowienie zabezpieczenia, klient ponosi wyłącznie koszt ustanowienia sądowego zastawu rejestrowego
 • Wypłata środków następuje na rachunek dostawcy po montażu fotowoltaiki

Millenium Leasing

Zasady leasingu na fotowoltaikę dla klientów OZE Biomar

 • Okres leasingu paneli fotowoltaicznych od 48 do 84 miesięcy.
 • Brak ograniczenia kwotowego, decyzja zależy od sytuacji finansowej Klienta.
 • Marża jest zależna od Klienta, który jest weryfikowany po nr NIP. Każdorazowo marża jest wyliczana indywidulanie przez system na podstawie danych pobranych z GUS REGON.

Idea Getin Leasing

Zasady leasingu na fotowoltaikę dla klientów OZE-Biomar

Instalacje do 50 kWp, zarówno dachowe i gruntowe, możemy finansować zarówno leasingiem jak i pożyczką. W przypadku instalacji większych finansowanie realizujemy za pomocą pożyczki.

Parametry leasingu:

 • Wpłata początkowa – od 5%
 • Okres trwania umowy – od 48 do 84 miesięcy
 • Minimalny wykup – po 48 miesiącach 24,25%, po 60 miesiącach 14,25%, po 72 miesiącach 4,25%, po 84 miesiącach 0,1%
 • Maksymalny wykup – +10% do minimalnego wykupu
 • W przypadku leasingu amortyzacja przedmiotu jest po stronie firmy leasingowej. Koszt uzyskania przychodu Klienta stanowi wpłata, rata i wykup oraz pozostałe koszty – np. ubezpieczenie środka trwałego.

Parametry pożyczki:

 • Wpłata początkowa – od 5% + wpłata równowartości VAT-u od przedmiotu do 5 miesiąca harmonogramu lub wpłata od 15% bez zwrotu VAT-u.
 • Okres trwania umowy – od 12 do 84 miesięcy
 • W przypadku pożyczki koszt uzyskania przychodu stanowi amortyzacja przedmiotu i część odsetkowa raty oraz pozostałe koszty.

Harmonogramy specjalne

Zarówno w pożyczce i leasingu jest możliwość zastosowaania harmonogramów specjalnych, np. raty sezonowe mogą być proporcjonalnie dostosowane do przychodów Klienta w danym kwartale lub wielkości produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w danym miesiącu.

Procedura uproszczona:

Dla jednoosobowych działalności, wolnych zawodów, rolników i spółek osobowych (sp. j., s.c.) decyzję może być wydana na podstawie pozytywnej historii kredytowej Klienta.


Leasing z innych banków

Klient ma możliwość złożenia wniosku o leasing/pożyczkę lub kredyt preferencyjny w innym banku niż proponuje OZE-BIOMAR. Ważne jest, aby poinformował swojego doradcę klienta o takim kroku i pamiętał o obowiązujących w umowie terminach. Jeżeli wybrany bank lub instytucja finansująca wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z Umowy z OZE-Biomar - prosimy o dostarczenie takiej informacji, a Dział Wsparcia Sprzedaży zadba, aby Klient je otrzymał na czas.

Sprawdź ofertę finansowania fotowoltaiki!

 

 

Leasing na fotowoltaikę - dlaczego warto?

Rozumiemy potrzeby Twojego biznesu, dlatego zmieniamy zasady gry na rynku fotowoltaiki

Leasing na instalację fotowoltaiczną dla firm - dlaczgo warto


Od teraz instalację fotowoltaiczną dla swojej firmy lub gospodarstwa rolnego możesz sfinansować korzystnym planem finansowym dopasowanym do specyfiki branży, w której funkcjonuje Twoje przedsiębiorstwo!

10 dni na montaż instalacjiPanele fotowoltaiczne w leasingu z montażem w 10 dni

Dzięki własnym ekipom instalatorskim na terenie całej Polski oraz własnemu magazynowi szybko dostarczymy niezbędne komponenty i przeprowadzimy montaż Twojej instalacji fotowoltaicznej – już nawet w 10 dni od uruchomienia finansowania.

 

24 godziny na ofertę finansowania24 godziny na ofertę finansowania paneli fotowoltaicznych

Maksymalnie w ciągu 24 godzin przedstawimy Ci symulację rat leasingu lub pożyczki w kilku wariantach. Dodatkowo, nasi doradcy klienta przygotują dla Ciebie konkurencyjną ofertę planu finansowania fotowoltaiki dopasowaną do specyfiki branży, w której prowadzisz działalność gospodarczą. Jako autoryzowany dostawca fotowoltaiki współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi instytucjami finansowymi. Wybierzesz najlepszą ofertę!

Uproszczona procedura leasingowa dla instalacji do 200 tys. złUproszczona procedura leasingowa dla instalacji PV do 200 tyś zł

Mniej formalności - szybka decyzja! Stosujemy przejrzyste i uproszczone procedury, które skracają do minimum czas uzyskania decyzji kredytowej (do 24h) od złożenia wniosku oraz ograniczają zbędne formalności. W ofercie leasingu instalacji fotowoltaicznych w procedurze uproszczonej nie ma już konieczności przedstawiania dokumentów finansowych. Nie musisz dostarczać firmie leasingowej bilansu, rachunku zysków i strat czy zestawień z księgi przychodów i rozchodów. 

 

Tarcza podatkowa dla Twojej firmyPanele fotowoltaiczne i tarcza podatkowa dla Twojej firmy

Ważną cechą finansowania fotowoltaiki leasingiem jest możliwość skorzystania z efektu tzw. tarczy podatkowej, w ramach której każdą ratę leasingu można wpisać w koszt uzyskania przychodu firmy, a tym samym obniżyć podatek. Przy takim finansowaniu zarówno wszystkie raty leasingowe, jak i opłata wstępna stanowią koszt przedsiębiorcy. Również podatek VAT podlega w 100% odliczeniu, a jego wysokość, dzięki comiesięcznej fakturze jest rozłożona na cały okres finansowania

 

Okres finansowania do 84 miesięcyOkres finansowania 84 miesiące paneli fotowoltaicznych

Specjalna oferta leasingu i pożyczki od OZE Biomar dotyczy finansowania przy minimalnym wkładzie własnym na okres nawet do 84 miesięcy. Po tym czasie całość wyprodukowanej energii elektrycznej z fotowoltaiki stanowi dla przedsiębiorcy czysty zysk!

 

Zapytaj o ofertę leasingu