Opis rynku

Rynek energii elektrycznej w Polsce zdominowany jest przez graczy wykorzystujących konwencjonalne źródła takie jak: węgiel, olej opałowy czy gaz ziemny. W związku z szybko postępującą urbanizacją oraz rosnącą populacją w aglomeracjach, w ostatnich latach zauważalny jest wzrost popytu na energię elektryczną, a tradycyjne metody pozyskiwania energii, ze względu na dużą szkodliwość dla środowiska, tracą na popularności. Wiele państw podjęło decyzję o wdrożeniu praktyk mających ograniczyć emisję dwutlenku węgla oraz wykorzystywać alternatywne, najczęściej odnawialne źródła energii.

Według danych raportu „Renewables in Cities: 2021 Global Status Report” ponad 1300 miast na świecie podjęło decyzję o dążeniu do eliminacji konwencjonalnych źródeł energii, tym samym wdrażając nowe praktyki jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych, t.j. energia wodna, wiatrowa i słoneczna. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, w ramach tzw porozumienia paryskiego, Polska zamierza osiągnąć poziom 25% wykorzystania odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 roku.
Popularność energetyki wodnej, powszechnie uznawanej za przestarzałą, zdecydowanie spadła, wiatrowa osiągnęła już maksymalny udział w strukturze generowania energii, natomiast ze wszystkich dostępnych źródeł energii odnawialnej najbardziej dynamiczny rozwój i wzrost odnotowuje energetyka słoneczna. W tym momencie jest to najbardziej przyszłościowy oraz korzystny dla środowiska sposób pozyskiwania energii, a w wyniku popytu bije ona kolejne rekordy - Zgodnie z szacunkami Polski Sieci Elektroenergetycznych 10 maja 2021 roku, moc zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych w Polsce wyniósł 4469,8 MW.

Polski rynek fotowoltaiki jest jednym z największych w Europie. Tempo wzrostu oraz ilość generowanej energii od lat należy do czołówki w Europie, gdzie wyprzedzają nas tylko takie państwa jak Niemcy i Hiszpania. Produkcja energii elektrycznej wykorzystujących panele fotowoltaniczne rozwija się najszybciej spośród wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii w Polsce. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w latach 2014-2020 wyniósł aż 152%, a wg dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” całkowita moc wszystkich zainstalowanych paneli fotowoltaicznych do 2040 ma generować 10-16 GW.

Zarząd

Ewa Szawłowska

Ewa Szawłowska

 

Prezes OZE-BIOMAR

Odpowiedzialna za tworzenie i nadzór nad realizacją strategii spółki. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem dużymi organizacjami klienckimi oraz procesami zmian w sektorach energetycznym i telekomunikacyjnym, w tym w Orange i Energa. Ostatnie lata to doświadczenie związane z budową i skalowaniem spółek, m.in. Audax Energia.


Marcin Biechowski

Marcin Biechowski

Założyciel i pomysłodawca OZE-BIOMAR

Dyrektor działu handlowego, odpowiedzialny za ofertę produktową oraz nowe kierunki rozwoju spółki. Uznany ekspert na rynku PV w Polsce. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie na rynku fotowoltaicznym w Polsce i za granicą.


 

Rada nadzorcza

 

Marcin Wojtysiak-Kotlarski

Marcin Wojtysiak-Kotlarski

Członek Rady Nadzorczej

Profesor ekonomii, kierownik Zakładu Strategii Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureat czterech nagród Rektora SGH za osiągnięcia w badaniach i nauczaniu. Autor wielu publikacji i wystąpień w dziedzinach biznesu, ekonomii czy gospodarki. Był wykładowcą Cass Business School, London, UK. Jest entuzjastą przedsiębiorczości i ekspertem w zakresie strategii i zarządzania przedsiębiorstwami.


Howard Poliński

Członek Rady Nadzorczej

Manager z prawie 20-letnim stażem pracy w globalnych firmach konsultingu strategicznego, podczas których doradzał zarządom wiodących globalnych firm energetycznych. Założyciel kilku spółek i grup kapitałowych, obecnie inwestor działający w branżach odnawialnych źródeł energii i wysokich technologii. Ukończył MBA na University of Chicago Booth School of Business. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Akcjonariat

 


Zapisz się na newsletter

Otrzymuj aktualne wiadomości i powiadomienia o działalności i planach OZE-Biomar